Професійні  стандарти  за  Класифікатором  професій  ДК  003:2010 

 • 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) (4) 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) (4)
  • 11Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій (3)

   • 111Законодавці  (1)

    • 1110Законодавці  (0)

   • 112Вищі посадові особи державних органів влади  (1)

    • 1120Вищі посадові особи державних органів влади  (3)

     • 1120.2Вищі посадові особи місцевих органів державної влади  (0)

     • 1120.3Дипломатичні представники  (0)

     • 1120.4Вищі посадові особи органів судової влади  (0)

   • 114Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій  (3)

    • 1141Вищі посадові особи політичних організацій  (1)

     • 1141.1Вищі посадові особи політичних партій  (0)

    • 1142Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок  (1)

     • 1142.1Вищі посадові особи професійних спілок  (0)

    • 1143Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері  (5)

     • 1143.1Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування  (0)

     • 1143.2Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій  (0)

     • 1143.3Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах  (0)

     • 1143.4Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері  (0)

     • 1143.5Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування  (0)

  • 12Керівники підприємств, установ та організацій (3)

  • 13Керівники малих підприємств без апарату управління (1)

   • 131Керівники малих підприємств без апарату управління (9)

    • 1311Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі (0)

    • 1312Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості (0)

    • 1313Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві (0)

    • 1314Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі (0)

    • 1315Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління (0)

    • 1316Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку (0)

    • 1317Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні (0)

    • 1318Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні (0)

    • 1319Керівники інших малих підприємств без апарату управління (0)

  • 14Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (9)

   • 141Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах (2)

    • 1411Менеджери (управителі) у водному господарстві (0)

    • 1412Менеджери (управителі) у лісовому господарстві (0)

   • 142Менеджери (управителі) у добувній промисловості (0)

   • 143Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води (1)

    • 1439Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води (1)

     • 1439.8Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії (0)

   • 144Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку (2)

    • 1443Менеджери (управителі) на транспорті (0)

    • 1448Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей (1)

     • 1448.1Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей (0)

   • 145Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства (6)

    • 1451Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті (0)

    • 1452Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі (0)

    • 1453Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті (2)

     • 1453.1Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами (0)

     • 1453.2Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами (0)

    • 1454Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами (0)

    • 1455Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення (1)

     • 1455.1Менеджери (управителі) в готельному господарстві (0)

    • 1456Менеджери (управителі) з організації харчування (0)

   • 146Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності (8)

    • 1461Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва (0)

    • 1462Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу (0)

    • 1463Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів (0)

    • 1465Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень (0)

    • 1466Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування (0)

    • 1467Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів (0)

    • 1468Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування (0)

    • 1469Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва (0)

   • 147Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам (9)

    • 1471Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб (0)

    • 1472Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування (0)

    • 1473Менеджери (управителі) у сфері надання інформації (0)

    • 1474Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок (0)

    • 1475Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління (4)

     • 1475.1Менеджери (управителі) з права (0)

     • 1475.2Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку (0)

     • 1475.3Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки (0)

     • 1475.4Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління (0)

    • 1476Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами (1)

     • 1476.1Менеджери (управителі) з реклами (0)

    • 1477Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу (1)

     • 1477.1Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу (0)

    • 1478Менеджери (управителі) у слідчій діяльності (0)

    • 1479Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам (0)

   • 148Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері (2)

    • 1482Менеджери (управителі) в охороні здоров'я (0)

    • 1483Менеджери (управителі) у соціальній сфері (0)

   • 149Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності (7)

    • 1491Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві (0)

    • 1492Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту (0)

    • 1493Менеджери (управителі) систем якості (0)

    • 1494Менеджери (управителі) екологічних систем (0)

    • 1495Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки (0)

    • 1496Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності (0)

    • 1499Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності не віднесені до інших угрупувань (0)

 • 2. Професіонали (4) 2. Професіонали (4)
  • 21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук (4)

  • 22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук (3)

   • 221Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук (3)

    • 2211Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій (2)

     • 2211.1Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) (0)

     • 2211.2Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій (0)

    • 2212Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології (2)

     • 2212.1Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) (0)

     • 2212.2Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи (0)

    • 2213Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі (2)

     • 2213.1Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа) (0)

     • 2213.2Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій (0)

   • 222Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) (6)

    • 2221Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) (2)

     • 2221.1Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології) (0)

     • 2221.2Лікарі (0)

    • 2222Професіонали в галузі стоматології (2)

     • 2222.1Наукові співробітники (стоматологія) (0)

     • 2222.2Стоматологи (0)

    • 2223Професіонали в галузі ветеринарної медицини (2)

     • 2223.1Наукові співробітники (ветеринарна медицина) (0)

     • 2223.2Ветеринари (0)

    • 2224Професіонали в галузі фармації (2)

    • 2225Професіонали в галузі медико-профілактичної справи (2)

     • 2225.1Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи (0)

     • 2225.2Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи (0)

    • 2229Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) (2)

     • 2229.1Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) (0)

     • 2229.2Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) (0)

    • 223Професійні медичні сестри та акушерки (1)

     • 2230Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства (2)

      • 2230.1Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) (0)

      • 2230.2Медичні сестри та акушерки (0)

   • 23Викладачі (5)

   • 24Інші професіонали (9)

    • 241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності  (5)

     • 2411Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку (2)

      • 2411.1Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) (0)

      • 2411.2Аудитори та кваліфіковані бухгалтери (0)

     • 2412Професіонали в галузі праці та зайнятості (2)

      • 2412.1Наукові співробітники (праця, зайнятість) (0)

      • 2412.2Професіонали в галузі праці та зайнятості (0)

     • 2413Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами (2)

      • 2413.1Наукові співробітники (біржові операції) (0)

      • 2413.2Професіонали у сфері біржової діяльності (0)

     • 2414Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій (2)

      • 2414.1Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) (0)

      • 2414.2Професіонали з фінансово-економічної безпеки (0)

     • 2419Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (3)

    • 242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності (5)

     • 2421Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду (2)

      • 2421.1Наукові співробітники (правознавство) (0)

      • 2421.2Адвокати та прокурори (0)

     • 2422Судді (0)

     • 2423Професіонали в галузі правоохоронної діяльності (0)

     • 2424Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо) (0)

     • 2429Інші професіонали в галузі правознавства (0)

    • 243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм (3)

     • 2431Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів (2)

      • 2431.1Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) (0)

      • 2431.2Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках (0)

     • 2432Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм (2)

      • 2432.1Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми) (0)

      • 2432.2Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм (0)

     • 2433Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу (2)

      • 2433.1Наукові співробітники (інформаційна аналітика) (0)

      • 2433.2Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики (0)

    • 244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії (7)

     • 2441Професіонали в галузі економіки (2)

      • 2441.1Наукові співробітники (економіка) (0)

      • 2441.2Економісти (0)

     • 2442Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології (2)

      • 2442.1Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) (0)

      • 2442.2Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи (0)

     • 2443Професіонали в галузі філософії, історії та політології (2)

      • 2443.1Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) (0)

      • 2443.2Філософи, історики та політологи (0)

     • 2444Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів (2)

      • 2444.1Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) (0)

      • 2444.2Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі (0)

     • 2445Професіонали в галузі психології (2)

     • 2446Професіонали в галузі соціального захисту населення (2)

     • 2447Професіонали у сфері управління проектами та програмами (2)

      • 2447.1Наукові співробітники (проекти та програми) (0)

      • 2447.2Професіонали з управління проектами та програмами (0)

    • 245Професіонали в галузі художньої творчості (5)

     • 2451Професіонали в галузі літератури (2)

      • 2451.1Літературознавці (0)

      • 2451.2Письменники, редактори та журналісти (0)

     • 2452Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (2)

      • 2452.1Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво) (0)

      • 2452.2Скульптори, художники та модельєри (0)

     • 2453Професіонали в галузі музики (2)

      • 2453.1Мистецтвознавці (музикознавство) (0)

      • 2453.2Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки (0)

     • 2454Професіонали в галузі хореографії (2)

      • 2454.1Мистецтвознавці (хореографія) (0)

      • 2454.2Хореографи і танцюристи (0)

     • 2455Професіонали в галузі кіно, театру та естради (2)

      • 2455.1Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) (0)

      • 2455.2Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери (0)

    • 246Професіонали в галузі релігії (1)

    • 247Професіонали з безпеки та якості (1)

     • 2471Професіонали з контролю за якістю (0)

    • 248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи (3)

     • 2481Професіонали в галузі туризму (2)

      • 2481.1Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) (0)

      • 2481.2Туризмознавці (0)

     • 2482Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи (1)

      • 2482.2Професіонали із готельної та ресторанної справи (0)

     • 2483Професіонали в галузі санаторно-курортної справи (2)

      • 2483.1Наукові співробітники (рекреалогія) (0)

      • 2483.2Професіонали із санаторно-курортної справи (0)

    • 249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання (1)

     • 2490Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання (0)

  • 3. Фахівці (5) 3. Фахівці (5)
   • 31Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки (5)

   • 32Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини (4)

    • 321Фахівці в галузі біології та агрономії (3)

     • 3211Лаборанти в галузі біологічних досліджень (0)

     • 3212Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі (0)

     • 3213Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі (0)

    • 322Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) (8)

     • 3221Медичні асистенти (0)

     • 3222Гігієністи (0)

     • 3224Окулісти та оптики (0)

     • 3225Дантисти-асистенти (0)

     • 3226Фізіотерапевти та масажисти (0)

     • 3227Допоміжний персонал у галузі ветеринарії (0)

     • 3228Фармацевти (0)

     • 3229Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) (0)

    • 323Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам (2)

     • 3231Медичні сестри, що асистують професіоналам (0)

     • 3232Помічники професіоналів-акушерів (0)

    • 324Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини (1)

     • 3241Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини (0)

   • 33Фахівці в галузі освіти та навчання (4)

   • 34Інші фахівці (9)

    • 341Фахівці в галузі фінансів та торгівлі (8)

     • 3411Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій (0)

     • 3412Страхові агенти (0)

     • 3413Агенти з торгівлі майном (0)

     • 3414Консультанти з подорожей та організатори подорожей (0)

     • 3415Технічні та торговельні представники (0)

     • 3416Закупники (0)

     • 3417Оцінювачі та аукціоністи (0)

     • 3419Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі (0)

    • 342Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери (4)

     • 3421Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів (0)

     • 3422Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції (0)

     • 3423Агенти із зайнятості й трудових контрактів (0)

     • 3429Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (0)

    • 343Технічні фахівці в галузі управління (7)

     • 3431Секретарі адміністративних органів (0)

     • 3432Судові секретарі, виконавці та розпорядники (0)

     • 3433Бухгалтери та касири-експерти (0)

     • 3434Допоміжний персонал у сфері статистики та математики (0)

     • 3435Організатори діловодства (3)

      • 3435.1Організатори діловодства (державні установи) (0)

      • 3435.2Організатори діловодства (види економічної діяльності) (0)

      • 3435.3Організатори діловодства (система судочинства) (0)

     • 3436Помічники керівників (4)

      • 3436.1Помічники керівників підприємств, установ та організацій (0)

      • 3436.2Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (0)

      • 3436.3Помічники керівників малих підприємств без апарату управління (0)

      • 3436.9Інші помічники (0)

     • 3439Інші технічні фахівці в галузі управління (0)

    • 344Державні інспектори (5)

     • 3441Інспектори митної служби (0)

     • 3442Інспектори податкової служби (0)

     • 3443Інспектори із соціальної допомоги (0)

     • 3444Інспектори з ліцензій (0)

     • 3449Інші державні інспектори (0)

    • 345Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання (3)

     • 3450Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи (0)

     • 3451Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання (0)

     • 3452Фахівці кримінально-виконавчої служби (0)

    • 346Соціальні працівники (1)

    • 347Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва (7)

     • 3471Декоратори та комерційні дизайнери (0)

     • 3472Радіо-, теле- та інші ведучі (0)

     • 3473Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах (0)

     • 3474Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти (0)

     • 3475Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени (0)

     • 3476Організатори у сфері культури та мистецтва (0)

     • 3479Інші фахівці у сфері культури та мистецтва (0)

    • 348Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану (1)

    • 349Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності (1)

     • 3491Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень (0)

   • 35Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості (8)

    • 351Фахівці з переробки плодоовочевої продукції (1)

     • 3510Фахівці з переробки плодоовочевої продукції (0)

    • 352Фахівці з бродильного виробництва та виноробства (1)

     • 3520Фахівці з бродильного виробництва та виноробства (0)

    • 353Фахівці з виробництва молочних продуктів (1)

     • 3530Фахівці з виробництва молочних продуктів (0)

    • 354Фахівці з виробництва м'ясних продуктів (1)

     • 3540Фахівці з виробництва м'ясних продуктів (0)

    • 355Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (1)

     • 3550Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів (0)

    • 356Фахівці зі зберігання та переробки зерна (1)

     • 3560Фахівці зі зберігання та переробки зерна (0)

    • 357Фахівці з технології харчування (1)

     • 3570Фахівці з технології харчування (0)

    • 359Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості (1)

     • 3590Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості (0)

  • 4. Технічні службовці (2) 4. Технічні службовці (2)
   • 41Службовці, пов'язані з інформацією (5)

    • 411Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури (5)

     • 4111Стенографісти та друкарки (0)

     • 4112Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії (0)

     • 4113Оператори із збору даних (0)

     • 4114Оператори лічильних машин (0)

     • 4115Секретарі (0)

    • 412Службовці, зайняті з цифровими даними (2)

     • 4121Реєстратори бухгалтерських даних (0)

     • 4122Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями (0)

    • 413Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням (3)

    • 414Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами (4)

     • 4141Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою (0)

     • 4142Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти (0)

     • 4143Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами (0)

     • 4144Переписувачі та діловоди (0)

    • 419Інші службовці, пов'язані з інформацією (1)

     • 4190Інші службовці, пов'язані з інформацією (0)

   • 42Службовці, що обслуговують клієнтів (2)

    • 421Касири, касири в банках та білетери (5)

     • 4211Касири та білетери (0)

     • 4212Касири в банках та інкасатори (0)

     • 4213Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) (0)

     • 4214Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) (0)

     • 4215Збирачі податків (0)

    • 422Агенти з інформування клієнтів (4)

     • 4221Агенти з туризму (0)

     • 4222Службовці з інформування (довідок) (0)

     • 4223Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку (0)

     • 4229Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів (0)

  • 5. Працівники сфери торгівлі та послуг (3) 5. Працівники сфери торгівлі та послуг (3)
  • 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1) 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1)
   • 61Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки (6)

    • 611Садівники та землероби (4)

     • 6111Рільники та овочівники (0)

     • 6112Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягідних культур (0)

     • 6113Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанців та культур у теплицях та оранжереях (0)

     • 6114Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються вирощуванням змішаних культур (0)

    • 612Тваринники (5)

     • 6121Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку (0)

     • 6122Виробники, які постійно доглядають за свійською птицею та здійснюють її поставку (0)

     • 6123Бджолярі та шовківники (0)

     • 6124Виробники змішаної тваринницької продукції (0)

     • 6129Інші тваринники (0)

    • 613Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом (1)

     • 6131Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом (0)

    • 614Робітники, зайняті в лісовому господарстві (2)

     • 6141Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби (0)

     • 6142Здіймальники (0)

    • 615Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять капкани (4)

     • 6151Робітники, що культивують водні живі організми (0)

     • 6152Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та прибережних водах (0)

     • 6153Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі (0)

     • 6154Мисливці та мисливці, що ставлять капкани (0)

    • 619Інші кваліфіковані сільськогосподарскі робітники та рибалки (1)

     • 6190Інші кваліфіковані сільськогосподарскі робітники та рибалки (0)

  • 7. Кваліфіковані робітники з інструментом (5) 7. Кваліфіковані робітники з інструментом (5)
  • 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (4) 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (4)
  • 9. Найпростіші професії (4) 9. Найпростіші професії (4)
   • 91Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг (5)

    • 912Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг (1)

     • 9120Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг (0)

    • 913Домашня прислуга, прибиральники та прачки (3)

     • 9131Домашня прислуга та прибиральники (0)

     • 9132Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах (0)

     • 9133Прачки та прасувальники (0)

    • 914Доглядачі будинків та мийники вікон (2)

     • 9141Доглядачі будинків (0)

     • 9142Мийники транспортних засобів та вікон (0)

    • 915Посильні, носії та швейцари (3)

     • 9151Посильні, носії та рознощики багажу і посилок (0)

     • 9152Швейцари та сторожі (0)

     • 9153Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що знімають показання з лічильників, та подібні до них працівники (0)

    • 916Збирачі сміття та подібні до них чорнороби (2)

     • 9161Збирачі сміття (0)

     • 9162Двірники та подібні до них чорнороби (0)

   • 92Найпростіші професії в сільському господарстві та подібних галузях (1)

    • 921Найпростіші професії в сільському господарстві, рибальстві та подібних галузях (3)

     • 9211Найпростіші професії в сільському господарстві (0)

     • 9212Найпростіші професії в лісовому господарстві (0)

     • 9213Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в установленні капканів на звіра (0)

   • 93Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті (3)

    • 931Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві (3)

     • 9311Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах (0)

     • 9312Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд (0)

     • 9313Найпростіші професії в житловому будівництві (0)

    • 932Найпростіші професії в промисловості (2)

     • 9321Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи) (0)

     • 9322Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних, ручні роботи) (0)

    • 933Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті (2)

     • 9332Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті (0)

     • 9333Вантажники (0)

   • 94Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей економіки (1)

    • 941Комірники та вагарі (1)

     • 9411Комірники та вагарі (0)