Фахівці з буріння: Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ, Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ, Інженер з буріння (бурових робіт), Технік з буріння


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8113, 8113, 3117, 2147.2
Основна мета професійної діяльності:
Розроблення, планування, виконання та контролювання операцій, необхідних для спорудження нафтових і газових свердловин на суходолі і на морі.
Розробник: Акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Дата затвердження:
04 серпня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
15 серпня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2028 року
Версії:
15 серпня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ, 8113;
Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ, 8113;
Технік з буріння, 3117;
Інженер з буріння (бурових робіт), 2147.2.

4. Назви типових посад (за потреби)

Професія «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ»:
Робітник на буровому майданчику,
Верховий.

Професія «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ»:
Підмінний бурильник,
Бурильник.

Професія «Технік з буріння»:
Майстер буровий/Майстер з буріння1.

Професія «Інженер з буріння (бурових робіт)»:
Начальник установки бурової2,
Інженер з буріння.

1Стаж роботи на посаді «Бурильник» не менше 2-х років з урахуванням терміну практики при навчанні за професійною кваліфікацією «Бурильник»
2Стаж роботи на посаді «Майстер буровий/Майстер з буріння» не менше 3-х років з урахуванням терміну практики при навчанні за професійною кваліфікацією «Технік з буріння»

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Професія «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ»: Робітник на буровому майданчику (може відповідати 3-4-му розряду), 3 рівень НРК; Верховий (може відповідати 5-му розряду), 3 рівень НРК.

Професія «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ»: Бурильник (може відповідати розрядам з 4-го до «поза розрядом»), 5 рівень НРК.

Професія «Технік з буріння»: Технік з буріння, 6 рівень НРК.

Професія «Інженер з буріння»: Інженер з буріння, 7 рівень НРК.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Робітник на буровому майданчику» за професією «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ»;

сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Верховий» за професією «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ»;

сертифікат про визнання/присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Бурильник» за професією «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ»;

сертифікат про визнання/присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Технік з буріння» за професією «Технік з буріння»;

сертифікат про визнання/присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Інженер з буріння» за професією «Інженер з буріння»;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Робітник на буровому майданчику» за професією «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ» з професійною кваліфікацією «Робітник на буровому майданчику» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Верховий» за професією «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ» з професійною кваліфікацією «Верховий» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Бурильник» за професією «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ» з професійною кваліфікацією «Бурильник» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології, професійна кваліфікація «Бурильник»;

диплом бакалавра за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології, професійна кваліфікація «Технік з буріння»;

диплом магістра за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології, професійна кваліфікація «Інженер з буріння»;

інші види документів, які підтверджують професійну (-і) та/або часткову (-і) професійну (-і) кваліфікацію (-ї).

Для забезпечення умов працевлаштування враховуються документи про освіту, отримані до затвердження професійного стандарту за групою професій «Фахівці з буріння» і включно:

по 2024 р.:
диплом магістра/молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста з додатком до диплома за спеціальністю 184 Гірництво, освітньо-професійна програма по бурінню свердловин;

диплом магістра/молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста з додатком до диплома за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології;

по 2026 р.:
диплом бакалавра/фахового молодшого бакалавра з додатком до диплома за спеціальністю 184 Гірництво, освітньо-професійна програма по бурінню свердловин;

диплом бакалавра/фахового молодшого бакалавра з додатком до диплома за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології.