Машиніст компресорних установок


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8163
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування стаціонарних компресорів і турбокомпресорів, приводних двигунів і автоматизованих компресорних станцій.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
01 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2025 року
Версії:
05 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст компресорних установокна безпечних газах (2-3 кваліфікаційні розряди).
Машиніст компресорних установок на небезпечних газах (4-5 кваліфікаційні розряди).
Машиніст автоматизованих компресорних установок (6-й кваліфікаційний розряд).

1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста компресорних установок позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Машиніст компресорних установок підпорядковується оперативно -начальнику зміни виробничої дільниці, адміністративно - начальнику цеху (дільниці) та його заступнику, майстру виробничої дільниці.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними умовами праці є: виробничий шум, шкідливі хімічні речовини, виробничий пил, вібрація, рухомі частини виробничого обладнання, підвищена або знижена температура повітря робочої зони, підвищена вибухонебезпечність, підвищена або знижена вологість повітря, робоча поза, освітленість робочої зони, ураженість електричним струмом, фізичне перевантаження, емоційна напруженість.

1.5. 3асоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну кваліфікацію “Машиніст компресорних установок” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Машиніст компресорних установок”.
Наявність посвідчення про допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охороні праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи з електробезпеки (машиніст компресорних установок повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II групи).
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск машиніста компресорних установок до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Машиніст компресорних установок”, з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією ‘‘Машиніст компресорних установок” з професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на безпечних газах” (2-3 кваліфікаційні розряди) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією “Машиніст компресорних установок” з професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на небезпечних газах” (4-5 кваліфікаційні розряди) - наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Після підготовки, присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією “Машиніст компресорних установок” з професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на безпечних газах” (2-3 кваліфікаційні розряди) - професійна (професійно-технічна) освіта, професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка за професією “Машиніст компресорних установок” з професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на небезпечних газах” (4-5 кваліфікаційні розряди) - професійна (професійно-технічна) освіта, професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Після перепідготовки, присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності викопуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Машиніст компресорних установок на небезпечних газах” (4-5 кваліфікаційні розряди). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на безпечних газах” (2-3 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Машиніст автоматизованих компресорних установках” (6-й кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Машиніст компресорних установок на небезпечних газах” (4-5 кваліфікаційні розряди) не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання машиністів компресорних установокна курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно умов праці машиніста компресорних установок.

З. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Кодекс цивільного захисту України.
Гірничий закон України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 „Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 №638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за №1533/10132.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, (із змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 398/17693, (зі змінами).
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05.04.2012 № 671 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.04.2012 за № 641/20954.