Начальник поїзда (пасажирського)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1226.2
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення якісного та безпечного рівня обслуговування пасажирів при перевезенні їх залізничним транспортом
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
19 вересня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
23 вересня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2024 року
Версії:
23 вересня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Начальник поїзда (пасажирського).

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце начальника поїзда (пасажирського) розташоване у вагоні пасажирського поїзда.
Працює під керівництвом інструктора виробничого підрозділу або майстра резерву провідників, під час рейсу і в нестандартних ситуаціях - під керівництвом машиніста локомотива.
Організовує та координує роботу провідників пасажирського вагона.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.4. Засоби захисту

Протигаз.
Вогнегасник.
Пожежне обладнання (в установленому порядку).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа про вищу освіту першого рівня за ступенем бакалавр
1 спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи провідником пасажирського вагона - не менше ніж 1 рік. Для начальника поїзда міжнародного сполучення стаж роботи провідником пасажирського вагона - не менше ніж
2 роки, у тому числі в поїздах міжнародного сполучення - не менше ніж 1 рік.
Наявність сертифіката про знання англійської мови на рівні В1 або висновок комісії з професійного відбору кандидатів на посаду „Начальник поїзда (пасажирського)” щодо рівня володіння англійського мовою (лише для начальників поїздів міжнародного сполучення).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Начальник поїзда (пасажирського)”.
Наявність висновку штатного психолога виробничого підрозділу філії „Пасажирська компанія” AT „Укрзалізниця” за результатами проведення первинного професійного психологічного обстеження.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не рідше ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Диплом бакалавра за спеціальністю відповідної галузі знань, 7 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Навчання проводиться в закладах вищої освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю відповідної галузі знань.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовки на першому рівні вищої освіти для здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю відповідної галузі знань.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги проводиться один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 903 „Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті” (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 „Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 „Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078 (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 №499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за №230/17525.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697 (зі змінами).
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 №141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2017 за №238/30106.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за № 904/30772.
Наказ Міністерства транспорту України від 25.12.2001 № 886 ,Дро затвердження Інструкції про порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі залізничного транспорту”.
Наказ Укрзалізниці від 25.12.2002 № 661-Ц „Про затвердження Регламенту дій працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.11.2004 № 1049 „Про затвердження та введення в дію Інструкції електромеханіку пасажирського поїзда”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Укрзалізниці від 16.06.2006 № 225-Ц „Про затвердження та введення в дію Методичних вказівок щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Укрзалізниці від 09.03.2010 № 169-Ц „Про забезпечення безпеки на залізничному транспорті під час надзвичайних ситуацій та можливих терористичних актів”.
Наказ Укрзалізниці від 29.08.2011 № 495-Ц „Про затвердження Заходів щодо забезпечення безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізничному транспорті”.
Наказ Укрзалізниці від 27.04.2012 № 158-Ц „Про затвердження та введення в дію Інструкції начальнику пасажирського поїзда”.
Наказ Укрзалізниці від 05.06.2012 № 209-Ц „Про організацію виконання на залізницях України рішень п’ятдесят шостого засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності”.