Провідник пасажирського вагона


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5112
Основна мета професійної діяльності:
Надання послуг у дорозі при перевезенні пасажирів залізничним транспортом
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
28 серпня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
30 серпня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2024 року
Версії:
30 серпня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Провідник пасажирського вагона.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце провідника пасажирського вагона розташоване у вагоні пасажирського поїзда.
Працює під керівництвом начальника поїзда (пасажирського).

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку встановлюється відповідно до чинного законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, графіків роботи (змінності) та відпочинку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.4. Засоби захисту

Спецодяг та спецвзуття (в установленому порядку).
Протигази.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (в установленому порядку).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Провідник пасажирського вагона”.
Наявність сертифіката про знання англійської мови на рівні В1 або висновок комісії з професійного відбору кандидатів на посаду „Провідник пасажирського вагона” щодо рівня володіння англійською мовою (лише для провідників пасажирського вагона поїздів міжнародного сполучення).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Провідник пасажирського вагона”.
Наявність висновку штатного психолога виробничого підрозділу філії „Пасажирська компанія” АТ „Укрзалізниця” за результатами проведення первинного професійного психологічного обстеження.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не рідше ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Провідник пасажирського вагона” або Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Провідник пасажирського вагона”, четвертий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій AT „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Провідник пасажирського вагона” за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Провідник пасажирського вагона” - повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві (з відривом від виробництва), без вимог до стажу роботи.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.3. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації)

Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги проводиться один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про захист прав споживачів”.
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 903 „Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті” (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 „Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (зі змінами).
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 №457 „Про затвердження Статуту залізниць України”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196 „Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.04.2007 за № 310/13577 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 №240 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832 (зі змінами).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 № 846/14113 (зі змінами).
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697 (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511 (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ ПАТ „Укрзалізниця” від 07.04.2017 № 232 „Про введення в дію Порядку строку служби та списання окремих предметів постільних речей та м’якого знімного інвентарю пасажирського вагона” (зі змінами).
Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи п. 7. Гігієна транспорту. 7.2. Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень, затверджені постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 09.02.1999 № 15 (зі змінами) (ДСан ПІН7.7.2-015-99).
Інструкція з пожежної безпеки у вагонах поїздів, затверджена наказом Укрзалізниці від 03.02.2006 № 043-Ц (зі змінами) (ЦЛ-0056).
Керівництво з технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів № ЦЛ-0025, затверджене наказом Укрзалізниці від 07.06.2001 № 313-Ц.
Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар, затверджена наказом Укрзалізниці від 31.03.2005 № 067-Ц (зі змінами).
Інструкція по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона № ЦЛ-0024, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.12.2000 № 632-Ц (зі змінами).
Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних дворядними конічними підшипниками касетного типу ТЕШ, затверджена наказом Укрзалізниці від 18.04.2007 № 231-Ц.
Інструкція провіднику пасажирських вагонів № ЦЛ - 0011, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.09.2003 № 234-Ц.
Інструкція для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення затверджена наказом Укрзалізниці від 05.06.2012 № 209-Ц „Про організацію виконання на залізницях України рішень п’ятдесят шостого засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності”.
Тимчасова технологія застосування електронних проїзних / перевізних документів в пасажирських перевезеннях, затверджена Правлінням ПАТ „Укрзалізниця” 01.03.2017.
Наказ Укрзалізниці від 25.02.2009 № 124-Ц „Про організацію обліку перевезених пасажирів та витрат постільної білизни в пасажирських поїздах”.