Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування та ремонт електромеханічного обладнання промислового призначення
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5 Професійна кваліфікація

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 3 розряду – трудові функції: А, Б, В1-В2, Г1- Г3,  Г/1-Г/3, Д1-Д4, Е1, Ж1-Ж3, З, И, І.

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 4 розряду – трудові функції: А, Б, В1-В3, Г1-Г3, Г/1- Г/5,  Д1-Д5, Е1-Е3, Ж1-Ж4, З, И, І.

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 5 розряду – трудові функції: А, Б, В1-В4, Г1-Г3, Г/1- Г/6,  Д1-Д5, Е1-Е3, Ж1-Ж4, З, И, І.

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 6 розряду – трудові функції: А, Б, В, Г, Г/, Д, Е, Ж, З, И, І.

Рівень професійної кваліфікації залежить від складності робіт, що виконуються: нескладні для 3-го розряду, середньої складності – 4-го розряду, складні – 5-го розряду, особливо складні – 6-го розряду.

 

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника (старшого майстра, енергетика, електрика) зміни або електрика дільниці.

Може ставити завдання електрослюсарю (слюсарю) черговому та з ремонту устаткування (члену бригади працюючому за нарядом допуском, розпорядженням в діючих електроустановках); учню електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування; стажеру електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.

Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці.

Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

 

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби. 

На час виконання  певних робіт, для яких  не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

 

1.9. Умови допуску до роботи за професією Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” (повну або часткову).

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на рік.  Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці. Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти спеціальну підготовку, стажування протягом не менше 2-15 змін та дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань ПБЕЕС (Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів), ПТЕЕС (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів), ПУЕ (Правил улаштування електроустановок).

Наявність посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: 

„Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 3 кваліфікаційного розряду, 3 рівень НРК;

 „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 4 кваліфікаційного розряду, 4 рівень НРК;

„Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 5 кваліфікаційного розряду, 4 рівень НРК;

„Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 6 кваліфікаційного розряду, 4 рівень НРК.

 

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

 

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти.

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти.

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 5 розряду – наявність повної загальної середньої освіти.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 4 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання.

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування” 5 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання.