Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Планування, розробка, впровадження та супроводження, моніторинг політик, законодавчих, нормативно-правових, організаційно-технічних заходів інформаційної та кібербезпеки, а також надання освітніх, консультативних послуг та підтримання комунікації з зацікавленими сторонами в зазначеній сфері
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки, 7 рівень НРК; 

Провідний фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки,
7 рівень НРК.

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки»;
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні  центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Фахівець з

планування політики та стратегії кібербезпеки

 

 

Підготовка на другому рівні вищої освіти (магістерському) за спеціальностями, вказаними у П.*, без вимог до стажу роботи.

Не передбачено професійним

стандартом

Провідний фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки

Підготовка на другому

рівні вищої освіти (магістерському) за спеціальностями,  вказаними у П.*, стаж роботи за однією з професій відповідного спрямування повинен складати не менше 2 років.

Не передбачено професійним

стандартом

 

П.*

 • Диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
 • 081 «Право» галузі знань «Право»;
 • 111 «Математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 171 «Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань, 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 251 «Державна безпека» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 257 «Управління інформаційною безпекою» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (7 рівень НРК).
 1. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 Назва професійної  та/або часткової  професійної  кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання

професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти   освітньої діяльності

Фахівець з

планування політики та стратегії кібербезпеки  

Підвищення кваліфікації для отримання професійної кваліфікації "провідний фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки". Стаж роботи не менше двох років

Не передбачено професійним стандартом

 

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.

Підтвердження наявної та підвищення  професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій.