Трудовий медіатор ( медіатор трудових спорів)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1111
Основна мета професійної діяльності:
Підготовка та проведення позасудової добровільної, конфіденційної, структурованої процедури медіації у трудових конфліктах (спорах), під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.
Розробник: Професійна спілка працівників Агропромислового комплексу України Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна академія безперервного навчання» Громадська спілка «Національна асоціація медіації трудових та корпоративних спорів» Показати більше
Дата затвердження:
05 березня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
18 березня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2029 року
Версії:
18 березня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

  1. Узагальнена назва професії (за потреби).

Трудовий медіатор (медіатор)

  1. Назви типових посад (за потреби).

-------------------------------------

  1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій.

Трудовий медіатор (медіатор трудових спорів)- 5 рівень НРК.   

 

  1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи.
  • Сертифікат медіатора, отриманий відповідно до Закону України «Про медіацію» як обов’язковий документ;
  • Сертифікат трудового медіатора, який підтверджує додаткову спеціалізовану підготовку у сфері трудової медіації, отриманий відповідно до Закону України «Про медіацію» як додатковий (необов’язковий) документ. 

 

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток.

  1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій).

Для здобуття професійної кваліфікації трудового медіатора (медіатора трудових спорів), особа має пройти:

  • підготовку на рівні фахової передвищої освіти для здобуття освітнього ступеню не нижче 5 рівня НРК;
  • спеціалізовану підготовку медіатора за програмами суб’єктів освітньої діяльності, які мають право проводити базову підготовку медіаторів відповідно до Закону України «Про медіацію», а також може мати додаткову спеціалізовану підготовку трудових медіаторів (медіаторів трудових спорів) за програмами навчання суб’єктів освітньої діяльності, розроблених з додержанням вимог цього професійного стандарту та дотриманням вимог закону.
  1. Професійний розвиток.

Професійний розвиток трудового медіатора (медіатора трудових спорів) може здійснюватися без присвоєння наступної професійної кваліфікації наступним чином:

1) для підвищення рівня компетентностей, розвиток знань, умінь та навичок - під час проходження освітніх програм суб’єктів освітньої діяльності, які мають право здійснювати навчання медіаторів з дотриманням вимог закону;

2) для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей - під час проходження освітніх програм суб’єктів освітньої діяльності, які мають право здійснювати навчання медіаторів з дотриманням вимог закону.