Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7129
Основна мета професійної діяльності:
Поточне утримання та ремонт залізничної колії (верхньої будови колії, земляного полотна та штучних споруд) для забезпечення безпеченого та безперебійного руху поїздів із максимально встановленою швидкістю
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
13 грудня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
17 грудня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2024 року
Версії:
17 грудня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У відповідних підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця бригадира (звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. Робочим місцем є закріплена ділянка колії, на якій проводиться поточне утримання та ремонт.
Працює під керівництвом майстра.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці (робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням або виконується в особливих географічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я). Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Шкідливими виробничими факторами є: виробничий шум, вібрація, температура, небезпека наїзду рухомого складу, напруженість праці,

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інших інструкцій, що регламентують безпечну роботу магістрального та промислового залізничного транспорту.
Бригадиром (звільненим) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд може призначатися кваліфікований робітник, кваліфікаційний розряд якого є вищим на один від розряду робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керуватиме, але не може бути нижчим 5 розряду.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”.
Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”.
Диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та в навчальних центрах, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд”, за видом перепідготовка.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд” проводиться з професії „Монтер колії” 4-5 розрядів, стаж роботи за якою не менше одного року.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання бригадирів (звільнених) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.01.2007 №54 „Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2007 за № 162/13429.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 № 43 „Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за №573/13840.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.06.2007 №499 „Про затвердження Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 „Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.04.2012 №204 „Про затвердження та введення в дію Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України”.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.2017 № 141 „Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2017 за № 238/30106.
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 „Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2017 за №904/30772.
Національний стандарт ДСТУ Б В.2.3-29:2011 „Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD)”, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2011 № 464 „Про прийняття національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року”.
Державні будівельні норми ДБН В.2.3-19-2018 „Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування”, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.09.2018 №261.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність бригадира (звільненого) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд.