Майстер з пошиття одягу


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7439
Основна мета професійної діяльності:
Виробництво одягу, аксесуарів та інших виробів із текстильних, нетканих матеріалів і трикотажних полотен.
Розробник: Громадська спілка “Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України “FASHION GLOBUS UKRAINE”
Дата затвердження:
14 лютого 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
17 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2027 року
Версії:
17 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійні кваліфікації

Молодший майстер з пошиття одягу (трудові функції: А, Б, В).
Майстер з пошиття одягу (трудові функції: А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, І).
Старший майстер з пошиття одягу (трудова функція: А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, І, К).
У межах визначених професійних кваліфікацій можуть бути часткові кваліфікації відповідно до потреб ринку праці.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце майстра з пошиття одягу розташовано на швейному підприємстві, в ательє, майстерні та інших суб’єктах господарювання сфери послуг.
Майстер з пошиття одягу працює під керівництвом технолога виробництва у складі відповідного структурного підрозділу та/або індивідуально.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Робота майстра з пошиття одягу може супроводжуватися підвищеним впливом шкідливих та негативних факторів: фізичні (пил, освітлення, температура приміщення, висока вологість, шум, вібрація), хімічні (пари з домішками хімічних речовин, клеї), біологічні (комахи, віруси), психофізіологічні (втома, ненормований робочий день).

1.8. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.9. Умови допуску до роботи за професією 

Наявність документа, що підтверджує кваліфікацію за професією “Майстер з пошиття одягу”.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Майстер з пошиття одягу” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (професійна кваліфікація “Молодший майстер з пошиття одягу”). З рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника за професією “Майстер з пошиття одягу” з додатком до диплома кваліфікованого робітника (професійна кваліфікація “Майстер з пошиття одягу”). 4 рівень НРК.
Для старшого майстра з пошиття одягу - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією “Майстер з пошиття одягу” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (професійна кваліфікація “Старший майстер з пошиття одягу”). 4 рівень НРК.
Інші документи, що підтверджують повну/часткову професійну кваліфікацію за професією “Майстер з пошиття одягу”.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у закладах Державної служби зайнятості, закладах фахової передвищої освіти, інших закладах, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з присвоєнням професійної кваліфікації “Молодший майстер з пошиття одягу” та “Майстер з пошиття одягу”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації*)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації “Молодший майстер з пошиття одягу”. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з класу Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” 743 “Робітники-текстильники та швейники”) з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з пошиття одягу”. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Майстер з пошиття одягу”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Молодший майстер з пошиття одягу” не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації “Старший майстер з пошиття одягу”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією “Майстер з пошиття одягу” не менше одного року.
Підвищення кваліфікації без присвоєння професійної кваліфікації -відповідно до потреб виробництва, не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Цивільний кодекс України.
Господарського кодексу України.
Кодекс законів про працю України.
Закон України “Про зайнятість населення”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про захист прав споживачів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 “Про затвердження правил побутового обслуговування населення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 “Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 за № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення 27.08.2000 № 20, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.11.2000 за № 804/5025.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність майстра з пошиття одягу.