Водій навантажувача


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8334
Основна мета професійної діяльності:
Керування всіма видами навантажувачів під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів. Виконання комплексу механізованих робіт відповідно до норм і правил будови і безпечної експуатації та зберігання навантажувачів
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
05 березня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
11 березня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2026 року
Версії:
11 березня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Водій навантажувача 2 розряду.
Водій навантажувача 3 розряду.
Водій навантажувача 4 розряду.
Водій навантажувача 5 розряду.
Водій навантажувача 6 розряду.
Незалежно від рівня кваліфікації водій навантажувача повинен володіти всіма компетентностями, необхідними для виконання трудових функцій, визначених у пункті 5 цього професійного стандарту.
Кваліфікаційний розряд встановлюється виходячи із типу навантажувача, одиничної потужності устаткування, складності та видів робіт.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника колони, начальника дільниці, начальника зміни, майстра, механіка, диспетчера, який координує роботу водія навантажувача.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Робота пов'язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча, чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документу, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією ‘’Водій навантажувача”.
Наявність посвідчення на право керування транспортним засобом.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Водій навантажувача”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п'ять років.
Проходження психофізіологічної експертизи.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування згідно з вимогами діючого законодавства.
Психофізіологічні особливості:
фізична сила і витривалість;
швидка реакція на аварійні сигнали;
зорова і слухова пам’ять;
стійкість до монотонної діяльності;
уважність;
стресостійкість;
гострота зору;
орієнтація у просторі.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Водій навантажувача” з додатками з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або до диплома кваліфікованого робітника.
2-4 кваліфікаційні розряди - 2 рівень НРК,
5-6 кваліфікаційні розряди - 3 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка,перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 2 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 3 розряду - наявність повної або базової загально-середньої освіти, професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка

Перепідготовказ інших професій за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 2 розряду проводиться за наявності повної загальної або базової середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти або професійної підготовки на виробництві.
Перепідготовказ інших професій за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 3 розряду проводиться за наявності повної загальної або базової середньої освіти та професійної (професійно-технічної)освіти або професійної підготовки на виробництві.
Перепідготовказ інших професій за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 4 розряду проводиться за наявності повної загальної або базової середньої освіти та професійної (професійно-технічної)освіти або професійної підготовки на виробництві.
Перепідготовказ інших професій за професією „Водій навантажувача”з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 5 розряду проводиться за наявності повної загальної або базової середньої освіти та професійної (професійно-технічної)освіти або професійної підготовки на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти Водія навантажувача

Підвищення кваліфікації за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 3 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Водій навантажувача” 2 розряду не 1 року.
Підвищення кваліфікації за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 4 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Водій навантажувача” 3 розряду не менш шести місяців.
Підвищення кваліфікації за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 5 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Водій навантажувача” 4 розряду не менш шести місяців.
Підвищення кваліфікації за професією „Водій навантажувача” з присвоєнням професійної кваліфікації „Водій навантажувача” 6 розряду. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Водій навантажувача” 5 розряду не менш шести місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти Водія навантажувача

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п'ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчанняВодія навантажувача

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 “Про Правила дорожнього руху”.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 “Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 “Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67 “Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 “Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за№ 1299/21611.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.