Електромонтер контактної мережі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Поточне утримання та ремонт, капітальний ремонт,відбудова контактної мережі та пристроїв нетягового постачання
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
23 квітня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
25 квітня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2024 року
Версії:
25 квітня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Електромонтер контактної мережі 3 розряду ~ трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2;
Електромонтер контактної мережі 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, А4, Б1, Б2, БЗ, В1, В2, ВЗ, Г1, Г2, ГЗ, Д1, Д2;
Електромонтер контактної мережі 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, А4, А5, Б1, Б2, БЗ, Б4, В1, В2, ВЗ, В4,Г1,Г2, ГЗ,Г4, Д1, Д2;
Електромонтер контактної мережі 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, А4, А5, А6, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, В1, В2, ВЗ, В4, В5, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Д1, Д2;
Електромонтер контактної мережі 7 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності - А1, А2, АЗ, А4, А5, А6, А7, А8, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, В1, В2, ВЗ, В4, В5, В6, Г1, Г2, ГЗ, Г4, Г5, Г6, Д1, Д2, ДЗ.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У дистанціях електропостачання регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, на інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів контактної мережі.
Робоче місце електромонтера контактної мережі розташоване на перегонах, станціях і під’їзних коліях магістрального залізничного транспорту та на підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів контактної мережі.
У дистанціях електропостачання регіональних філій АТ „Укрзалізниця” працює під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації, електромеханіка, старшого електромеханіка та начальника району контактної мережі.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку ~~ згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана з особливим характером праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби захисту Спецодяг.

Спецвзуття.
Сигнальні пристрої.
Ізолювальні кліщі.
Електровимірювальні кліщі.
Покажчики напруги.
Діелектричні рукавички.
Інструмент з ізолювальним покриттям.
Ізолювальні штанги всіх видів.
Пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювань в електроустановках (покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів та ін.).
Діелектричне взуття.
Діелектричні килими.
Сигналізатори напруги.
Переносні заземлення.
Штанги для перенесення і вирівнювання потенціалу.
Захисні каски.
Захисні окуляри і щитки.
Запобіжні пояси та страхувальні канати.
Протигази.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (у встановленому порядку).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромонтер контактної мережі”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту,
Наявність відповідної групи з електробезпеки, а також стаж роботи в електроустановках достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки (електромонтер контактної мережі 3 розряду повинен знати правила з охорони праці в обсязі ІІ-ІП групи; 4 розряду - в обсязі IV групи; 5, 6, 7 розряду - в обсязі V групи).

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі” 3 розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі” 4 розряду, четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі” 5 розряду, четвертий рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі” 6 розряду, п’ятий рівень НРК.
Диплом молодшого спеціаліста, диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер контактної мережі” 7 розряду, п’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Електромонтер контактної мережі”, за видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.
Професійне навчання проводиться також у дистанціях електропостачання регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, на інших підприємствах, на яких використовується праця електромонтерів контактної мережі, за видом: підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер контактної мережі” 3 розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Електромонтер контактної мережі” 3-4 розряду - повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Електромонтер контактної мережі" 4 розряду здійснюється з технологічно-суміжної професії 3 розряду, стаж роботи за якою не менше одного року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер контактної мережі” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер контактної мережі” З розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер контактної мережі” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер контактної мережі” 4 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер контактної мережі” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер контактної мережі” 5 розряду не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер контактної мережі” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Електромонтер контактної мережі” 6 розряду не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання електромонтерів контактної мережі на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність:

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
ЕІаказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.04.2001 № 258 „Про затвердження Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.05.2001 за№ 422/5613.