Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1239
Основна мета професійної діяльності:
Виконання повноважень щодо прийняття рішень та визначення перспектив розвитку та забезпечення безпеки інформації та кіберзахисту інформаційних технологій, інформаційних систем/мереж та/або інфраструктури організації в цілому (зокрема критичної інформаційної інфраструктури). Управління впровадженням стратегії, політик та системи менеджменту інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації в цілому. Планування та керування розподілом відповідних інформаційних ресурсів, заходами з нейтралізації наслідків кіберінцидентів щодо порушень функціонування встановлених бізнес-операційних процесів та сталого функціонування інформаційних систем/мереж та/або інфраструктури організації в цілому (зокрема критичної інформаційної інфраструктури).
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій (НРК):

Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту, 7 рівень НРК.

 1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту»
 • документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні  центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 7 років у сфері інформаційних технологій, кібербезпеки та захисту інформації.

Не передбачено професійним

стандартом

П.*

 • диплом на другому (магістерському) – рівні вищої освіти за спеціальністю:
 • 081 «Право» галузі знань 08 «Право» (7 рівень НРК);
 • 111 «Математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» (7 рівень НРК);
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
 • 171 «Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань, 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
 • 251 «Державна безпека» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 254 «Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 • 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (7 рівень НРК);
 • 257 «Управління інформаційною безпекою» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК);
 1. Професійний розвиток
 • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 Назва професійної  та/або часткової  професійної  кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання

професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти   освітньої діяльності

Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту

Не передбачено професійним

стандартом

Не передбачено професійним

стандартом

         2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінар, майстер-класи тощо) та інформальної освіти для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.

Підтвердження наявної та підвищення  професійної кваліфікації може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій