Ремонтник штучних споруд


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7129
Основна мета професійної діяльності:
Поточне утримання та ремонт штучних споруд, що забезпечують безпечний та безперебійний рух поїздів із максимально встановленою швидкістю.
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
11 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
18 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
18 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Ремонтник штучних споруд 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності А1, Б1, В1, В2, Д 1, Д2, ДЗ.
Ремонтник штучних споруд 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності А2, Б2, В1, В2, ВЗ, Д 1, Д2, ДЗ.
Ремонтник штучних споруд 5 розряду - трудові функції А, Б, В, Д; професійні компетентності АЗ, БЗ, В1, Г1, Д 1, Д2, ДЗ.
Ремонтник штучних споруд 6 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д; професійні компетентності А4, Б4, В4,Г1, ГЗ, Д 1, Д2, ДЗ.
Ремонтник штучних споруд 7 розряду - трудові функції А, Б, Г, Д; професійні компетентності А5, Б5, Г2, Д1, Д2, ДЗ.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення зазначено у п. 5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Ремонтник штучних споруд працює у підрозділах магістрального залізничного транспорту, на підприємствах промислового залізничного транспорту, інших підприємствах, на яких використовується праця ремонтника штучних споруд.
У підрозділах магістрального залізничного транспорту робочим місцем є дільниця дистанції колії, на якій проводиться поточне утримання та ремонт штучних споруд, колійні машинні станції, мостопоїзди.
Ремонтник штучних споруд працює під керівництвом бригадира (звільненого).

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором. Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці. Особливий характер праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника при виконанні обов’язків чергового по переїзду є: виробничий шум, вібрація, небезпека наїзду рухомого складу, запиленість та можлива загазованість робочої зони, напруженість праці.

1.4. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту (за встановленими нормами).

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд”, або диплома фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Ремонтник штучних споруд”.
Наявність сертифіката про проходження обов’язкового профілактичного наркологічного огляду. Первинний обов’язковий профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Обов’язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту та підприємств, на яких використовується праця ремонтника штучних споруд.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Для ремонтника штучних споруд 3 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд” (професійна кваліфікація „Ремонтник штучних споруд” 3 розряду). Третій рівень НРК.
Для ремонтника штучних споруд 4 розряду - диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд” (професійна кваліфікація „Ремонтник штучних споруд” 4 розряду). Четвертий рівень НРК.
Для ремонтника штучних споруд 5 розряду - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд” (професійна кваліфікація „Ремонтник штучних споруд” 5 розряду).
Четвертий рівень НРК.
Для ремонтника штучних споруд 6 розряду - диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” та свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд” (професійна кваліфікація „Ремонтник штучних споруд” 6 розряду). П’ятий рівень НРК.
Для ремонтника штучних споруд 7 розряду - диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт” та свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Ремонтник штучних споруд” (професійна кваліфікація „Ремонтник штучних споруд” 7 розряду). П’ятий рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток 2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Ремонтник штучних споруд” 3 розряду - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Ремонтник штучних споруд” 3-4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка проводиться з технологічно суміжних професій з присвоєнням кваліфікації „Ремонтник штучних споруд” 3 розряду.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації шляхом підготовки на рівні фахової передвищої освіти для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю „Залізничний транспорт” галузі знань „Транспорт”.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Ремонтник штучних споруд” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Ремонтник штучних споруд” 3 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Ремонтник штучних споруд” 5 розряду. Стаж роботи за професією „Ремонтник штучних споруд” 4 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Ремонтник штучних споруд” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Ремонтник штучних споруд” 5 розряду - не менше одного року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Ремонтник штучних споруд” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Ремонтник штучних споруд” 6 розряду - не менше одного року.
Навчання ремонтників штучних споруд на курсах підвищення кваліфікації установлюється, з періодичністю не рідше один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за № 340/4561.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.