Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7214
Основна мета професійної діяльності:
Виконання комплексу робіт по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій під час будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту, переобладання, технічного обслуговування та ремонту будівель, споруд, машин і устаткування.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
24 лютого 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
24 лютого 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2026 року
Версії:
24 лютого 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2 розряду.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом бригадира, майстра, старшого майстра дільниці.
Може ставити завдання монтажнику з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій нижчого розряду, учневі монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” з додатками до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 2 розряду - наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 3 розряду - наявність повної загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 4 розряду - наявність повної загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.2. Перепідготовка(назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” З розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 3 розряду. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 2 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 4 розряду. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 3 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 5 розряду. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 6 розряду. Стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 5 розряду не менше 1 року.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №62 „Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 “Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати у команді.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність оперативно приймати рішення в межах
професійної
компетентності.
Здатність застосувати знання на практиці.