Електрослюсар підземний


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Обслуговування та ремонт електромеханічного обладнання промислового призначення в умовах добувної промисловості
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Електрослюсар підземний 7241.

2. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Електрослюсар підземний (3 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Електрослюсар підземний (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Електрослюсар підземний (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

3. Назва (назви)     документа     (документів),     що     підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

-сертифікат про   присвоєння/підтвердження професійної   або  часткової професійної кваліфікації;

-сертифікат    про   визнання   професійної    або    часткової   професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

-диплом кваліфікованого робітника за професією «Електрослюсар підземний» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

-свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Електрослюсар підземний» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

-інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.