Контролер (особливо важливі державні об’єкти)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5164
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму на об’єкті, охорона та оборона об’єкта.
Розробник: Головне управління Національної гвардії України
Дата затвердження:
21 квітня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
01 травня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
01 травня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

II. Загальні відомості про професійний стандарт

4. Узагальнена назва професії (за потреби)

Контролер.

5. Назви типових посад (за потреби)

Контролер.
Старший контролер.

6. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Контролер (особливо важливі державні об’єкти), 4 рівень НРК.

7. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Контролер (особливо важливі державні об’єкти)» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Контролер (особливо важливі державні об’єкти)» або інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію «Контролер (особливо важливі державні об’єкти)».

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

2. Професійний розвиток:

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій).
Не передбачено.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації: для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей.
Передбачено в межах бойової та спеціальної підготовки;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації.
Не передбачено.

IV. Абревіатури, скорочення (за потреби)

АЕС – атомна електростанція.