Лісоруб; Вальник лісу


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
6141
Основна мета професійної діяльності:
Вирубка дерев та підготовка їх до транспортування, очищення ділянок до та після рубок, викошування деревно-чагарникової рослинності.
Розробник: Галузева рада при Організації роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі та акціонерне товариство «Українська залізниця», за сприянням Державного агентства лісових ресурсів України.
Дата затвердження:
05 грудня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 грудня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2028 року
Версії:
19 грудня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

 1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Лісоруб 2 розряду, 3 рівень НРК

Лісоруб 3 розряду, 3 рівень НРК

Лісоруб 4 розряду, 3 рівень НРК

Лісоруб 5 розряду, 4 рівень НРК Вальник лісу 6 розряду, 4 рівень НРК

 1. Назва (назви)     документа     (документів),     що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
 • диплом кваліфікованого робітника за професією «Лісоруб» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
 • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією

«Лісоруб» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

 • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією

«Вальник   лісу»   з   додатком   до   свідоцтва   про   присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

 • сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним    центром    з    дотриманням    вимог, установлених

 

Порядком     присвоєння      та      підтвердження      професійних                      кваліфікацій кваліфікаційними центрами.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

 1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва

Суб’єкти, уповноважені законодавством на

 

професійної

присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

 

та/або часткової

 

 

професійної

 

 

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

 

кваліфікації

 

Лісоруб 2 розряду

повна загальна середня освіта,

повна  загальна  середня  освіта  та

 

 

стаж роботи на підприємствах,

професійно-технічна                                         освіта                                       (або

 

 

де проводяться лісогосподарські

професійне            навчання                                на

 

 

та    лісозаготівельні   роботи       не

виробництві), без вимог до стажу

 

 

менше 1 року

роботи

 
 1. Професійний розвиток
 • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної

кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Лісоруб 3 розряду

стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 2 розряду не менше 1 року

підвищення кваліфікації та стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 2 розряду не менше 1 року;

Лісоруб 4 розряду

стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 3 розряду не менше 1 року

підвищення кваліфікації та стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 3 розряду не менше 1 року;

Лісоруб 5 розряду

стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 4 розряду не менше 1 року

підвищення кваліфікації та стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 4 розряду не менше 1 року;

Вальник лісу 6 розряду

стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 5 розряду не менше 1 року

підвищення кваліфікації, стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 5 розряду не менше 1 року;

стаж роботи за професійною кваліфікацією Лісоруб 5 розряду не менше 1 року

 • без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

 • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
 • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно- правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.