Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
4133
Основна мета професійної діяльності:
Інформаційне, обліково-звітне забезпечення перевізного процесу на залізничній станції. Здійснення обробки поїзної інформації та перевізних документів при прийманні, відправленні, пропусканні поїздів та маневровій роботі на залізничній станції.
Розробник: Галузева рада при Організації роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі та акціонерне товариство «Українська залізниця»
Дата затвердження:
13 травня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
14 червня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2029 року
Версії:
14 червня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

  1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів, 4133

  1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів, 5 рівень НРК.

Старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів може вводитись за умови керування групою операторів при наявності стажу роботи оператором станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів не менше 2 років.

  1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
    • cертифікат, який підтверджує проходження особою спеціального навчання та перевірку знань з питань перевезення небезпечних вантажів згідно зі своїми функціями та обов’язками у галузі залізничного транспорту за класами небезпечного вантажу;
  • диплом молодшого бакалавра, диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)