Машиніст підземних установок


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8333
Основна мета професійної діяльності:
Керування комплексом підземних установок. Спостереження за режимом роботи та технічним станом обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання, виявлення й усунення дрібної несправності установок у процесі роботи. Зчеплення-розчеплення, підкочування-відкочування завантажених і порожніх вагонеток у межах зони обслуговування. Формування й супровід рухомих складів
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Машиніст підземних установок 8333.

2. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст підземних установок (2 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК. Машиніст підземних установок (3 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Машиніст підземних установок (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

3. Назва     (назви)     документа    (документів),     що     підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

-сертифікат про  присвоєння/підтвердження професійної  або  часткової професійної кваліфікації;

-сертифікат    про   визнання   професійної   або   часткової   професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);

-диплом кваліфікованого робітника за професією «Машиніст підземних установок» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;

-свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Машиніст підземних установок» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

-інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.