Кухар закладу освіти


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5122
Основна мета професійної діяльності:
Приготування та подання різноманітних збалансованих і якісних страв, кулінарних виробів та напоїв для здобувачів освіти в закладах освіти
Розробник: Громадська організація «Національна асоціація громадського харчування»
Дата затвердження:
13 березня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
15 березня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
15 березня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Узагальнена назва професії

Кухар закладу освіти

  1. Назви типових посад

Підсобний робітник, комірник, помічник кухаря закладу освіти, кухар, кухар закладу освіти, шеф-кухар, шеф-кухар закладу освіти

3.  Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Помічник кухаря закладу освіти, 3 рівень НРК

Кухар закладу освіти, 4 рівень НРК

Шеф-кухар закладу освіти, 5 рівень НРК

 

4.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

-         сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації “Помічник кухаря закладу освіти”, “Кухар закладу освіти”, “Шеф-кухар закладу освіти”;

-         сертифікат про визнання професійної та/або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах) “Помічник кухаря закладу освіти”, “Кухар закладу освіти”, “Шеф-кухар закладу освіти”;

-         диплом кваліфікованого робітника з додатком до диплома кваліфікованого робітника за професією “Кухар закладу освіти”;

-         свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації з додатком до свідоцтва “Помічник кухаря закладу освіти”, “Кухар закладу освіти”, “Шеф-кухар закладу освіти”;

-         інші види документів, які підтверджують професійну (-і) та/або часткову (-і) професійну (-і) кваліфікацію (-ї).

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Помічник кухаря закладу освіти

без вимог до стажу роботи

-                  професійно-технічне навчання без вимог до рівня освіти, стажу роботи

-          перепідготовка з інших професій/спеціальностей без вимог до рівня освіти, стажу роботи

Кухар закладу освіти

-          первинна професійна підготовка на основі базової або повної загальної середньої освіти (з урахуванням трудових функцій Помічника кухаря закладу освіти, як проміжної кваліфікації)

 

2.  Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Кухар закладу освіти

підвищення кваліфікації при наявності стажу роботи за кваліфікацією “Помічник кухаря закладу освіти” не менше 6 місяців;

перепідготовка з технологічно-суміжних професій та наявність стажу роботи у закладах ресторанного господарства не менше 1 року

Шеф-кухар закладу освіти

підвищення кваліфікації:

- при наявності стажу роботи за кваліфікацією «Кухар закладу освіти» не менше 3 років

- при наявності освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр» або «магістр» за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» зі стажем роботи не менше 1,5 року в закладах ресторанного господарства або на посаді «Кухар закладу освіти»

 

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новим обладнанням, виробами, сировиною, у межах удосконалених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

Проходження стажування.