Майстер готельного обслуговування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5129
Основна мета професійної діяльності:
Організація надання готельних послуг закладом готельного обслуговування.
Розробник: Асоціація готельних об`єднань та готелів міст України
Дата затвердження:
28 вересня 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
30 вересня 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2026 року
Версії:
30 вересня 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

    1.1. Професійні кваліфікації

Майстер готельного обслуговування (трудові функції А, Б та В);
Старший майстер готельного обслуговування (трудові функції А, Б, В та Г).
Особа, яка здобула зазначені професійні кваліфікації, може працювати за професіями:
Адміністратор готелю (Адміністратор черговий готелю) (трудові функції В та Г, професійні компетентності А2-АЗ, БЗ, Б5-Б6);
Портьє (професійні компетентності А1-А2, Б1-Б4);
Оператор механізованого розрахунку у готелі (професійна компетентність Б4);
Консьєрж готельного комплексу (професійні компетентності А1, Б1 та Б5);
Покоївка (професійні компетентності А1 та АЗ).
Перелік трудових функцій та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

    1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце майстра готельного обслуговування розташоване у закладі готельного обслуговування, зокрема, у вестибюлі (холі, лобі), окремому офісі чи іншому приміщенні, пристосованому та обладнаному для надання готельних послуг.
Майстер готельного обслуговування працює під керівництвом менеджера (управителя) готелю, чи менеджера (управителя) у готельному господарстві, чи безпосереднього керівника відповідної дільниці, чи старшого майстра готельного обслуговування.

    1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.

    1.4. Засоби захисту

Фірмовий чи інший спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального та колективного захисту (за необхідності та за встановленими нормами).

    1.5. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Майстер готельного обслуговування”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Майстер готельного обслуговування”.
Наявність Особистої медичної книжки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки.

    1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Майстер готельного обслуговування” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації, або свідоцтво про присвоєння професійних кваліфікацій за результатами неформального професійного навчання:
„Майстер готельного обслуговування” (4 рівень НРК);
„Старший майстер готельного обслуговування” (5 рівень НРК).

    2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у т.ч. закладах Державної служби зайнятості, закладах фахової передвищої освіти, інших закладах, установах та підприємствах за видами навчання: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

    2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка з професійної кваліфікації „Майстер готельного обслуговування”. Без вимог до стажу роботи.

    2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням професійної кваліфікації „Майстер готельного обслуговування”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій (професійні назви робіт з підкласу Національного класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій” 5121 „Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках” з присвоєнням професійної кваліфікації „Майстер готельного обслуговування”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

    2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Старший майстер готельного обслуговування”. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Майстер готельного обслуговування” не менше одного року.

    2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

    3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про туризм”.
Закон України „Про курорти”.
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України „Про захист прав споживачів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 за № 803 „Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 за № 559 „Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 „Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за№ 93/2533.
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 „Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 за № 280 „Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за №639/6927.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 за № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511.
Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 за № 19 „Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”.
Інші нормативно-правові акти, інструкції, порядки, правила, методичні рекомендації тощо, що регламентують професійну діяльність майстра готельного обслуговування.