Лаборант з аналізу газів та пилу


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8229
Основна мета професійної діяльності:
Виконання комплексу підготовчих і аналітичних робіт проведення пилогазових випробувань, аналізу повітря в виробничих приміщеннях.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій в електроенергетичному комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
13 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
26 січня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
26 січня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Лаборант з аналізу газів та пилу (2-4 кваліфікаційні розряди).

1.2. Вимоги до державної сертифікації

Не потребує.

1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робочим місцем лаборанта з аналізу газів та пилу під час випробувань і вимірювань можуть бути всі відмітки обслуговування котлотурбінного обладнання, аспіраційного та вентиляційного обладнання, а також приміщення блочних щитів керування, критих розподільчих пристроїв (КРП-бкВ) та інші виробничі приміщення. Робоче місце для підготовки необхідних розчинів та реактивів, розрахунків - лабораторія, пристосована для проведення хімічних досліджень.
Лаборант з аналізу газів та пилу підпорядковується інженеру-технологу, інженеру, начальнику служби налагодження та випробувань устаткування, начальнику лабораторії.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, змінними графіками роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.
Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.
Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: підвищена загазованість та запиленість повітря робочої зони, підвищена або знижена температура повітря робочої зони, шум, недостатня освітленість робочої зони, масла мінеральні нафтові, інфрачервоне випромінювання, робоча поза, емоційна напруженість.

1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.
Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією “Лаборант з аналізу газів та пилу”.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.
Наявність відповідної групи електробезпеки (лаборант з аналізу газів та пилу повинен знати правила електробезпеки в обсязі не нижче II групи).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією “Лаборант з аналізу газів та пилу”.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск лаборанта з аналізу газів та пилу до самостійної роботи.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі - НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією “Лаборант з аналізу газів та пилу” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплома кваліфікованого робітника з додатком до диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в навчальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією “Лаборант з аналізу газів та пилу” з присвоєнням професійної кваліфікації “Лаборант з аналізу газів та пилу” (2-4 кваліфікаційні розряди) - наявність повної або базової загальної освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації*)

Перепідготовка з інших професій за професією “Лаборант з аналізу газів та пилу” з присвоєнням професійної кваліфікації “Лаборант з аналізу газів та пилу” (2-4 кваліфікаційні розряди) проводиться за наявності професійного навчання на виробництві, професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Професійне навчання лаборантів з аналізу газів та пилу на курсах з підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.4. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з умовами праці лаборанта з аналізу газів та пилу.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про відходи”.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.12.2013 № 892 “Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2127/24659.
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 “Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 за №248 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 за № 472/25249.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52 “Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.04.2009 за №327/16343.

4. Загальні компетентності

Володіння професійною лексикою.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.