Слюсар з ремонту рухомого складу


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Ремонт, монтаж, налагодження, випробування, механізмів, апаратури, установок, електромеханічних та електронних засобів вимірювальної техніки різного ступеню складності та проведення вимірювань технічних параметрів технологічного обладнання.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду – трудові функції А, Б1-Б2, В1-В4, Д1-Д3, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду – трудові функції А, Б1-Б2, В1-В7, Д1-Д3, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 4 розряду – трудові функції А, Б1-Б4, В1-В8, Д1-Д3, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 5 розряду – трудові функції А, Б1-Б4, В1-В11, Д1-Д4, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 6 розряду – трудові функції А, Б1-Б6, В1-В12, Г1-Г3, Д1-Д6, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 7 розряду – трудові функції А, Б1-Б6, В, Г1-Г3, Д1-Д7, Е, Є, Ж.
Слюсар з ремонту рухомого складу 8 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом бригадира, майстра, начальника служби (дільниці), начальника зміни.
Може ставити завдання слюсарю з ремонту рухомого складу нижчого розряду.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток, за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Шкідливі та небезпечні умови праці визначаються при проведенні атестації робочого місця за умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Слюсар з ремонту рухомого складу”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – згідно з чинним законодавством України.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – згідно з чинним законодавством України.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін. Протягом трудової діяльності періодично, в визначені нормативно правовими актами з охорони праці терміни, проводяться повторні інструктажі з охорони праці, а також позапланові та цільові інструктажі з охорони праці за потребою.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією ,,Слюсар з ремонту рухомого складу” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію: ,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 4 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 7 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.
,,Слюсар з ремонту рухомого складу” 8 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 2 розряду – наявність базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3 розряду – наявність базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 4 розряду – наявність базової або повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 5 розряду – наявність базової або повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 2 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу” 2 розряду - наявність професійної підготовки на виробництві або професійної (професійно-технічної) освіти.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3 розряду - наявність професійної підготовки на виробництві або професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 4 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу” 4 розряду - наявність професійної підготовки на виробництві або професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 5 розряду з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу” 5 розряду - наявність професійної підготовки на виробництві або професійної (професійно-технічної) освіти. Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 3 розряду. Без вимог до стажу роботи.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 4 розряду. Без вимог до стажу роботи.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 5 розряду. Без вимог до стажу роботи.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з
ремонту рухомого складу ” 6 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 5 розряду - не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 7 розряду. Практичний досвід роботи за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу ” 6 розряду - не менше 1 року.