Аналітик загроз безпеки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2139.2
Основна мета професійної діяльності:
Збір, обробка, аналіз інформації про загрози та поширення оцінки загроз/попереджень. Розробка планів та процедур для управління аналізом загроз. Визначення та контроль тактик, прийомів і процедур (TTP), які використовуються суб’єктами загроз, та тенденцій їх розвитку шляхом аналізу даних, інформації та кібердослідних даних із відкритих і власних джерел. Оцінка спроможності та діяльності злочинців у сфері кібербезпеки та підготовка відповідних висновків.
Розробник: Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата затвердження:
23 січня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
30 січня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2028 року
Версії:
30 січня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Аналітик загроз безпеки, 7 рівень НРК
Провідний аналітик загроз безпеки, 7 рівень НРК

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації та надбання додаткових навичок, знань та умінь, які підтверджують здатність до фахового виконання завдань у відповідності до професійного стандарту «Аналітик загроз безпеки»;
- документ (диплом, сертифікат, тощо), виданий суб’єктом, уповноваженим законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах).

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій)

Назва професійної та/або часткової рофесійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Аналітик загроз безпек

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.* на другому (магістерському) рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 2 років (аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем, фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), фахівець сфери захисту інформації тощо)

Не передбачено професійним стандартом

Провідний аналітик загроз безпеки

Підготовка за спеціальностями, вказаними у П.*  на другому (магістерському)  рівні вищої освіти за умови наявності стажу роботи за однією з професій відповідного спрямування не менше 3 років (аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем, фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології), фахівець сфери захисту інформації тощо)

Не передбачено професійним стандартом

П.*
• диплом на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю:
- 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 125 «Кібербезпека та захист інформації» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (7 рівень НРК);
- 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» (7 рівень НРК);
- 256 «Національна безпека» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (7 рівень НРК).

2. Професійний розвиток

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

TCP

Transmission Control Protocol

IP

Internet Protocol

OSI

Open Systems Interconnection

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

PL/SQL

Procedural Language / Structured Query Language

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/UDP

Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol

DNS

Domain Name System

EBSCO

Elton Bryson Stephens Company

JSTOR

Journal Storage

TSCM

Technical Security Counter Measures

AC

Автоматизована система

IKC

Інформаційно-комунікаційна система

CEK

Система електронних комунікацій

IC

Інформаційна система

IT

Інформаційні технології