Слюсар-ремонтник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7233
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення якості та продуктивності виготовлення деталей машин на стругальних верстатах.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Слюсар-ремонтник 2 розряду – трудові функції А, Б, Д1, Ж, З1, М, О, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 3 розряду – трудові функції А, Б, В, Д1, Ж, З1-З4, И1, М, Н, О, Т, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 4 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д1-Д6, Ж, З1-З5, И1-И4, М, Н, О, П, Т, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д1-Д8, Ж, З1-З5, Е1, И1-И6, І, Л1, М, Н, О, П, Р,
С, Т, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д1-Д11, Ж, З, Е1-Е4, И, І, К1, Л1-Л2, М, Н, О, П, Р,
С, Т, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 7 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е1-Е6, И, І1-І6, К1-К4, Л1-Л3, М, Н,
О, П, Р, С, Т, Ф, Х.
Слюсар-ремонтник 8 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е, И, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Робоче місце слюсаря-ремонтника позначається робочою зоною, де зосереджені всі матеріально-технічні елементи виробництва, що забезпечують технологічний процес.
Слюсар-ремонтник підпорядковується начальнику дільниці, служби, зміни, майстру, бригадиру.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки, за результатами атестації робочих місць згідно з умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства, результатів атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: від 18 років.
Наявність документа, що підтверджує повну або часткову професійну кваліфікацію „Слюсар-ремонтник” відповідного кваліфікаційного розряду.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар-ремонтник”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на рік.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Та електробезпеки. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наявність розпорядження/наказу по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Слюсар-ремонтник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Слюсар-ремонтник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:

„Слюсар-ремонтник” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 7 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Слюсар-ремонтник” 8 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар-ремонтник” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар-ремонтник” 3 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар-ремонтник” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар-ремонтник” 5 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Присвоєння розряду здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке буде задіяне, а також складності виконуваних робіт в процесі трудової діяльності.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар-ремонтник” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар-ремонтник” 2 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар-ремонтник” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар-ремонтник” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар-ремонтник” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар-ремонтник” 4 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар-ремонтник” з отриманням професійної кваліфікації „Слюсар-ремонтник” 5 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 3 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 2 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 4 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 3 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 4 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 5 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 7 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 6 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації
„Слюсар-ремонтник” 8 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 7 розрядом.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше ніж один раз на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання з питань охорони праці.