Оператор поста керування станом гарячої прокатки


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8122
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення виробництва металопродукцїї на станах гарячої прокатки.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

    1.1. Професійна кваліфікація

Оператор поста керування станом гарячої прокатки 3 розряду.

Оператор поста керування станом гарячої прокатки 4 розряду.

Оператор поста керування станом гарячої прокатки 5 розряду.

Оператор поста керування станом гарячої прокатки 6 розряду.

Оператор поста керування станом гарячої прокатки 7 розряду.

    1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом майстра або старшого майстра.

Може ставити завдання учню оператора поста керування станом гарячої прокатки.

    1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

    1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

    1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” відповідного кваліфікаційного розряду.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки”.

 

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

    1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

„Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 3 розряду - З  рівень НРК;

„Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 4 розряду - 3 рівень НРК;

„Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 5 розряду - 4 рівень НРК;

„Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 6 розряду - 4 рівень НРК;

„Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 7 розряду - 4 рівень НРК.

    2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

    2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 3 розряду - наявність повної або базової загально середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

 

Первинна професійна підготовка за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 4 розряду - наявність повної або базової загально середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 5 розряду - наявність повної або базової загально середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

Присвоєння професійної кваліфікації здійснюється у відповідності до типу та виду обладнання, яке задіяне, та виду виконуваних робіт.

    2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 3 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 4 розряд проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка з інших професій за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 5 розряд проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

    2.3. Підвищення кваліфікації із присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 4 розряду. Без вимог до стажу роботи.

Підвищення кваліфікації за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 5 розряду. Без вимог до стажу роботи.

Підвищення кваліфікації за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 6 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 5 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” з присвоєнням професійної кваліфікації „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 7 розряду. Стаж роботи за професією „Оператор поста керування станом гарячої прокатки” 6 розряду не менше 6 місяців.

    2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

    2.5. Спеціальне навчання оператора поста керування станом гарячої прокатки

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту

    3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.