Машиніст конвеєра


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8111
Основна мета професійної діяльності:
Керування конвеєрами, живильниками, перевантажувальними візками, приводною станцією конвеєра, експлуатація та технічне обслуговування конвеєрів при транспортуванні гірничої маси, сировини, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 лютого 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
07 лютого 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Лютий 2029 року
Версії:
07 лютого 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.  Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Машиніст конвеєра (3 (2-3) кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК.

 

Машиніст конвеєра (4 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Машиніст конвеєра (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

 

2.  Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат про присвоєння/підтвердження    професійної    або часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Машиніст конвеєра» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією

«Машиніст конвеєра» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

  • інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

«Машиніст конвеєра» (3

(2-3) кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка, професійне (професійно-

технічне) навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи.

перепідготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, стаж роботи за попереднім розрядом не менше ніж 6 місяців

«Машиніст конвеєра» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

первинна професійна підготовка, професійне (професійно-

технічне) навчання - повна або

 

 

 

базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи.

перепідготовка - повна або

базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта або професійне навчання на виробництві, стаж роботи за попереднім розрядом не менше ніж 6 місяців

 

2.  Професійний розвиток

  • з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

 

Суб’єкти освітньої діяльності

«Машиніст конвеєра» (4 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Машиніст конвеєра» (3 кваліфікаційний розряд) не менше ніж 6 місяців.

«Машиніст конвеєра» (5 кваліфікаційний розряд)

без вимог до рівня освіти, стажу роботи

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Машиніст конвеєра» (4 кваліфікаційний розряд) не менше ніж 6 місяців.

2)  без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж одного разу на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.