Соціальний робітник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
5133
Основна мета професійної діяльності:
Допомога отримувачам соціальних послуг, їхнім сім'ям і родичам справлятися із соціальними, економічними проблемами, пов'язаними з навколишнім соціальним середовищем, зберігати належність і можливість жити в громаді активним життям з урахуванням віку, стану здоров'я
Розробник: Науково-дослідний інститут соціальної політики Міністерства соціальної політики України і НАН України
Дата затвердження:
15 серпня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
20 серпня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Серпень 2024 року
Версії:
20 серпня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Соціальний робітник

1.2. Назви типових посад

Соціальний робітник

1.3. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце соціального робітника непостійне: у службових приміщеннях відповідного відділу суб’єкта, що надає соціальні послуги, благодійних та комерційних структур, громадських об ’ єднань, офісах фізичних осіб -підприємців, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг, в житловому оточенні отримувача соціальних послуг.
Працює під керівництвом соціального працівника, фахівця із соціальної роботи, фахівця із соціальної допомоги вдома.
Підпорядковується завідувачу відповідного відділення та або керівнику установи.

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням.

1.5. Засоби індивідуального захисту

Рукавички для захисту рук під час миття посуду, прибирання, догляду за тілом; головні убори; фартух; захисні маски; стрічки світловідбивні.

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Соціальний робітник”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Соціальний робітник”.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Соціальний робітник” з додатками до диплома / свідоцтва про присвоєння кваліфікації „Соціальний робітник”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві за професією „Соціальний робітник”.

2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Законодавством передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.
Кодекс законів про працю України.
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.
Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 № 789-ХІІ.
Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-УІ.
Закон України „Про звернення громадян”.
Закон України „Про зайнятість населення”.
Закон України „Про соціальні послуги”.
Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.
Закон України „Про психіатричну допомогу”.
Закон України „Про освіту”.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”.
Закон України „Про захист персональних даних”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896 „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 №537 „Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1614/21926.
Державні стандарти соціальних послуг.
Інші нормативно-правові акти, що регламентують надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, в тому числі дітям з інвалідністю, хворим.