Електромеханік контактної мережі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3113
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення безперебійного, надійного та ефективного функціонування контактної мережі, забезпечення її довгострокової спроможності виконувати свої функції шляхом перспективного планування та впровадження заходів направлених на її технічне переоснащення, реконструкцію і розвиток
Розробник: Галузева рада при Організації роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі та акціонерне товариство «Українська залізниця»
Дата затвердження:
13 травня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
14 червня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Червень 2029 року
Версії:
14 червня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

  1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Електромеханік, 3113.

  1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Електромеханік контактної мережі, 6 рівень НРК. Старший електромеханік контактної мережі, 6 рівень НРК.

  1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
    • диплом бакалавра із записом про отриманий освітній ступінь за відповідною освітньою спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань «Електрична інженерія»;
    • сертифікат про присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації особи, виданий кваліфікаційним центром з дотримання вимог, установлених Порядком присвоєння та          підтвердження           професійних    кваліфікацій          кваліфікаційними центрами