Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти; Вчитель закладу загальної середньої освіти; Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)


Код професії:
2331
Основна мета професійної діяльності:
Мета професійної діяльності вчителя полягає в організації навчання та виховання учнів під час здобуття ними повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) шляхом формування у них ключових компетентностей і світогляду на основі загальнолюдських і національних цінностей, а також розвитку інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, необхідних для успішної самореалізації та продовження навчання.
Розробник: Міністерство освіти і науки України
Дата затвердження:
23 грудня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
24 грудня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Грудень 2025 року
Версії:
24 грудня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):