Машиніст електровоза (добувна промисловість)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Здійснення керування електровозами, гіровозами, дизелевозами під час відкатки вантажних потягів, виконання маневрових робіт на вантажних, обмінних пунктах та естакадах, перевезення людей, проведення технічного огляду та участь у поточному ремонті транспортних засобів, якими керує. Знати будову акумуляторних батарей, правила зарядження й догляду за ними, обладнання зарядних камер.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
01 листопада 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
10 листопада 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2026 року
Версії:
10 листопада 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

    1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст електровоза з вагою до 10 тонн (3 кваліфікаційний розряд).

Машиніст електровоза з вагою від 10 тонн до 35 тонн (4 кваліфікаційний розряд).

Машиніст електровоза з вагою більше 35 тонн (5 кваліфікаційний розряд).

    1.2. Вимоги до державної сертифікації (за потреби)

Не потребує.

    1.3. Місце професії (посади, професійної назви робіт) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце машиніста електровоза - кабіна електровоза.

Машиніст електровоза підпорядковується та працює під керівництвом начальника дільниці, диспетчера гірничого, майстра гірничого, бригадира, ланкового.

    1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками змінної роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором підприємства.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпустки.

Соціальні гарантії надаються на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного трудового законодавства України та відображені в колективному договорі підприємства.

Шкідливими та небезпечними виробничими факторами є: підземні умови праці (особливо небезпечні підземні умови праці - виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення, самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо), шум, вібрація, запиленість повітря, порушення температурного режиму, робота в замкнутому просторі, робота в умовах підвищеної вологості, контакт з обладнанням та устаткуванням, що знаходиться під напругою, рухомі транспортні засоби, інші чинники, встановлені згідно з проведеною атестацією робочих місць за умовами праці.

    1.5. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального та колективного захисту - за встановленими нормами.

    1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік від 18 років.

Наявність документів, що підтверджують професійну (повну або часткову) кваліфікацію за професією „Машиніст електровоза”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст електровоза”.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення перевірки знань.

Наявність відповідної групи з електробезпеки, в залежності від розташованих на дільниці обслуговування пристроїв та апаратури.

Наявність розпорядження по підприємству/підрозділу про допуск до самостійної роботи.

    1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня національної рамки кваліфікацій (далі НРК)

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією „Машиніст електровоза”, з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплому кваліфікованого робітника та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію.

Машиніст електровоза з вагою до 10 тонн (3 кваліфікаційний розряд) - другий рівень НРК.

Машиніст електровоза з вагою від 10 тонн до 35 тонн (4 кваліфікаційний розряд) - третій рівень НРК.

Машиніст електровоза з вагою більше 35 тонн (5 кваліфікаційний розряд)

четвертий рівень НРК.

    2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання здійснюється в закладах професійної (професійно- технічної) освіти та на підприємствах за такими видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

    2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Машиніст електровоза” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст електровоза з вагою до 10 тонн” (3 кваліфікаційний розряд) - наявність повної або базової середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

    2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст електровоза” з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст електровоза з вагою до 10 тонн” (3 кваліфікаційний розряд). Без вимог до стажу роботи.

    2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст електровоза з вагою від 10 тонн до 35 тонн” (4 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст електровоза з вагою до 10 тонн” (3 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст електровоза з вагою більше 35 тонн” (5 кваліфікаційний розряд). Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст електровоза з вагою від 10 тонн до 35 тонн” (4 кваліфікаційний розряд) не менше 1 року.

    2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації машиніста електровоза не рідше ніж один раз на п’ять років.

    2.5. Спеціальне навчання

Спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

    3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Гірничий закон України.

Закон України „Про охорону праці”.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Кодекс законів про працю України.

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 № 638 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за № 1533/10132.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 „Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за №398/17693.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 № 1651 „Про затвердження Стандарту професійної (професійно - технічної) освіти „Машиніст електровоза”.

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України № 67 від 25.01.2012 „Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №226/20539.

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 „Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2016 № 1592 „Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2017 за № 129/29997.