Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу з бджільництва


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8229
Основна мета професійної діяльності:
Проведення хіміко-бактеріологічних аналізів продукції бджільництва та воскосировини із застосуванням лабораторного устаткування за встановленими методиками
Розробник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Дата затвердження:
08 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
17 квітня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
17 квітня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу з бджільництва 8229.

(Ця професія є спеціалізацією від базової професії «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу» 8229).

1.    Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу з бджільництва I-го рівня професійної кваліфікації (3-й кваліфікаційний розряд), 4-й рівень НРК.

2.           Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або диплом кваліфікованого робітника за професією «Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу з бджільництва» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; або диплома кваліфікованого робітника.

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на

присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкт освітньої діяльності

Лаборант хіміко- бактеріологічного аналізу з бджільництва І-го рівня професійної кваліфікації (3-й кваліфікаційний розряд)

Наявна робітнича професія, стаж роботи на виробництві не менше 1 року

Повна загальна середня освіта та професійна (професійно- технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи

 

2.  Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років з метою:

  • підтвердження наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новим обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, у межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.