Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
1491
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб співвласників будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території.
Розробник: Галузева рада (ГР) з розроблення професійних стандартів та професійних кваліфікацій в сфері надання житлово-комунальних послуг Громадської спілки «Експертна Міжгалузева Асоціація України» (ЕМАУ)
Дата затвердження:
25 жовтня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
23 листопада 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2027 року
Версії:
23 листопада 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Узагальнена назва професії

Менеджер (управитель).

1.6. Професійна кваліфікація

Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків).

1.7. Вимоги до державної сертифікації

Професійна атестація фізичних осіб на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. № 1010.

1.8. Місце професії (посади,ва ж професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце розташоване у службовому приміщенні (кабінеті, кімнаті) підприємститлово-комунального господарства або в іншому, пристосованому для цього приміщенні. Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) може бути в структурі юридичної особи або фізичною особою-підприємцем. У структурі юридичної особи підпорядковується керівнику підприємства або керівнику структурного підрозділу. Може ставити завдання підпорядкованим фахівцям і спеціалістам у межах компетенції.

1.9. Умови праці

Тривалість робочого часу встановлюється відповідно до чинного законодавства, режиму роботи та відпочинку, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками відпусток.

1.10. Засоби захисту

Спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального та колективного захисту за встановленими нормами.

1.11. Умови допуску до роботи за професією

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі управління та адміністрування, без вимог до стажу роботи, або другий (магістерський) рівень вищої освіти, стаж роботи у галузі житлово-комунального господарства не менше 2 років, або перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, стаж роботи у галузі житлово-комунального господарства не менше 5 років.
Кваліфікаційний сертифікат Менеджера (управитель) житлового будинку (групи будинків).

1.12. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Диплом бакалавра, магістра (у будь-якій галузі знань вищої освіти), 6 рівень НРК.

Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», 6 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах за різними формами навчання: підготовка, підвищення кваліфікації, а також навчання шляхом неформальної чи інформальної освіти.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Не нижче ніж вища освіта першого (бакалаврського) рівня, яка відповідає 6 рівню НРК.

2.2.Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

«Менеджери (управителі) житлового будинку (групи будинків)», інформація про яких внесена до Реєстру атестованих осіб (узагальнений перелік осіб, які пройшли професійну атестацію за професією «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», добровільно здійснюють підвищення кваліфікації у межах професійної діяльності безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, не рідше ніж один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
Закон України «Про житлово-комунальні послуги».
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
Закон України «Про відходи».
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків».4
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії».
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг».
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 109 «Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами».
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг».
Постанова Кабінету Міністрів України від10 жовтня 2018 р. № 829 «Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 482 «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості».