Практичний психолог закладу освіти


Код професії:
2445.2
Основна мета професійної діяльності:
Психологічне забезпечення освітнього процесу відповідно до цілей та завдань освітньої діяльності та визначних результатів навчання, сприяння створенню психолого-педагогічних умов, необхідних для досягнення результатів навчання здобувачами освіти, ефективної роботи педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти, сприяння всебічному особистісному розвитку здобувачів освіти, реалізації їхніх можливостей та захист психічного здоров'я під час навчання
Розробник: Міністерство освіти і науки України
Дата затвердження:
24 листопада 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
26 листопада 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2025 року
Версії:
26 листопада 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):