Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Ремонт, монтаж, налагодження, випробування, механізмів, апаратури, установок, електромеханічних та електронних засобів вимірювальної техніки різного ступеню складності та проведення вимірювань технічних параметрів технологічного обладнання.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
17 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 2 розряд – трудові функції А, Б, В1-В4, Г1, Д, Е, Є; Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 3 розряд – трудові функції А, Б, В1-В7, Г1, Д, Е, Є; Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 4 розряд – трудові функції А, Б, В1-В9, Г1-Г2, Д, Е, Є; Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 5 розряд – трудові функції А, Б, В, Г1-Г5, Д, Е, Є; Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 6 розряд – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Є.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює самостійно, під керівництвом бригадира, інженера, майстра зміни.
Може ставити завдання слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики нижчого розряду; учню слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; стажеру слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження навчання на отримання групи з електробезпеки.
Проходження навчання з пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” з додатком до
диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” з додатком до
свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка) 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка) 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка) 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка) 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка) 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників на виробництві здійснюється на розряди відповідно до наявного обладнання, яке є на виробництві, до складності технологічного процесу, кількості та складності обслуговуваного обладнання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 3 розряду – наявність повної загальної
середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 4 розряду – наявність повної загальної
середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 5 розряду – наявність повної загальної
середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 3 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.
Перепідготовка з інших професій за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 5 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 3 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 4 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 5 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи за попередніми розрядами.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 6 розряду проводиться за наявності професійної (професійно-технічної) освіти або професійно-технічного навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)” 5 розряду не менше 6 місяців.