Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7212
Основна мета професійної діяльності:
Виробництво (виготовлення, реконструкція, монтаж і ремонт) зварних конструкцій, продукції та виробів із застосуванням повністю механізованого, автоматичного і роботизованого зварювання.
Розробник: АТ «Ельворті»
Дата затвердження:
04 травня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
09 травня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2027 року
Версії:
09 травня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 3 кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 4 кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 5 кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 6 кваліфікаційного розряду.
Рівень професійної кваліфікації залежить від складності виконуваних робіт.
Перелік трудових функцій (професійних компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них) та їх умовні позначення зазначено у пункті 5.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника дільниці, старшого майстра, майстра, бригадира.
Може ставити завдання електрозварнику на автоматичних та напівавтоматичних машинах нижчої кваліфікації.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками їх надання.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далi – ЗІЗ).

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років i старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня HPK

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» з додатками до диплому кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»:
«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 3-го кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 4-го кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 5-го кваліфікаційного розряду. «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 6-го кваліфікаційного розряду.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 3 розряду – наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» з отриманням професійної кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно-суміжних професій («Електрогазозварник», «Електрозварник ручного зварювання») з присвоєнням професійної кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 4 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією не менше 1-го року.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 4 розряду.
Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 3 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 5 розряду.
Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 4 розрядом.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 6 розряду.
Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією не менше 6 місяців за 5 розрядом.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання i перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність Кодекс законів про працю України.

Закон України «Про охорону праці».
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження «Правил будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок».
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 №67 «Пpo затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за № 226/20539.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1425 «Пpo затвердження Правил охорони праці під час зварювання металів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.01.2013 за № 63/22595.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 «Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за № 124/26569.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв i відповідного обладнання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696.

4. Загальні компетентності Володіння професійною лексикою.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
Здатність працювати у команді.
Здатність раціонально використовувати робочий час.
Здатність лаконічно та чітко передавати інформацію.
Здатність оперативно приймати рішення в межах професійної компетентності.
Здатність здійснювати енерго-матеріалозаощаджувальну професійну діяльність.
Здатність дотримуватись професійної лексики та етики ділового спілкування Здатність застосувати знання на практиці.