Машиніст тепловоза


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8311
Основна мета професійної діяльності:
Управління, технічне обслуговування; забезпечення умов ефективної експлуатації обслуговуваного рухомого складу.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
01 жовтня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
05 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Помічник машиніста тепловоза. Машиніст тепловоза.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника зміни служби експлуатації локомотивів, бригадира локомотивних бригад, машиніста-інструктора локомотивних бригад.
Може ставити завдання помічникові машиніста тепловоза.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток. Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тепловоза” з професійною кваліфікацією „Помічник машиніста тепловоза”.
Наявність диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тепловоза”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст тепловоза”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тепловоза” з професійною кваліфікацією „Помічник машиніста тепловоза” з додатками до них, 3 рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст тепловоза” з додатками до них, 4 рівень НРК.
Посвідчення на право керування тепловозом.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Машиніст тепловоза” з отриманням професійної кваліфікації „Помічник машиніста тепловоза” - наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3-го розряду. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст тепловоза”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Помічник машиніста тепловоза” не менше 6 місяців

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання машиніста тепловоза

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів”
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 „Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства промислової політики України 15.02.2010 № 70 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за№ 237/17532 .
Наказ Міністерства промислової політики України від 13.08.2010 №407 „Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи та з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств”.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за№ 252/26697.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 29.07.2019 за № 828/33799.