Енергетичний аудитор процесів


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2149.2
Основна мета професійної діяльності:
Організація та забезпечення проведення систематизованого процесу оцінки ефективності споживання (використання) енергії об’єктом енергетичного аудиту, оцінки стану енергетичного обладнання та мереж транспорту палива, теплової та електричної енергії, стисненого повітря та водопостачання на об’єкті енергетичного аудиту, у межах обсягу робіт, визначених замовником енергетичного аудиту об’єкта, визначення економічно обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності на об’єкті енергетичного аудиту
Розробник: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Дата затвердження:
16 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
02 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Травень 2028 року
Версії:
02 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

  1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010

«Класифікатор професій»

Енергетичний аудитор процесів 2149.2.

  1. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Енергетичний аудитор процесів, 7 рівень НРК.

 

  1. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи
    • кваліфікаційний сертифікат «Енергетичний аудитор процесів»;
    • сертифікат про присвоєння/підтвердження/визнання повної професійної кваліфікації, визначеної професійним стандартом «Енергетичний аудитор процесів».

 

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

  1. Здобуття професійної кваліфікації

Присвоєння/підтвердження та визнання професійної кваліфікації енергетичного аудитора процесів здійснюється кваліфікаційними центрами/ організаціями, акредитованими Національним агентством кваліфікацій, з урахуванням дотримання кандидатами таких умов:

  • стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження або житлово-комунального господарства;
  • наявна відповідна вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти за наступним Переліком галузей знань і спеціальностей вищої освіти, які є базовими для енергоаудитора: