Електрогазозварник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7212
Основна мета професійної діяльності:
Виготовлення, реконструкція, монтаж, ремонт і побудова конструкцій різного призначення із застосуванням ручного, механізованого зварювання (наплавлення) і різання
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Електрогазозварник 2 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г3, Д1-Д3, Е1, Ж, З, И.
Електрогазозварник 3 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г12, Д1-Д4, Е1 – Е2, Ж, З, И.
Електрогазозварник 4 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г16, Д1-Д6, Е1 – Е3, Ж, З, И.
Електрогазозварник 5 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г19, Д1-Д6, Е1 – Е3, Ж, З, И.
Електрогазозварник 6 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г23, Д1-Д6, Е1 – Е4, Ж, З, И.
Електрогазозварник 7 розряду – трудові функції А, Б, В, Г1 – Г26, Д1-Д6, Е1 – Е7, Ж, З, И.
Електрогазозварник 8 розряду – трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И.

1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом начальника ділянки, старшого майстра, майстра, бригадира.
Може ставити завдання електрогазозварнику нижчої кваліфікації.

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.
Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників та така, що пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці.
Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються чергові ЗІЗ колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Електрогазозварник” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електрогазозварник”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний – один раз на рік.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці, пожежно-технічного мінімуму та електробезпеки Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Електрогазозварник” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електрогазозварник” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Електрогазозварник” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 7 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електрогазозварник” 8 кваліфікаційний розряд – 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, професійне (професійне-технічне) навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрогазозварник” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрогазозварник” 3 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електрогазозварник” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Електрогазозварник” з отриманням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 2 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електрогазозварник” з отриманням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 3 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електрогазозварник” з отриманням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 4 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 3 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 2 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 4 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 3 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 4 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 5 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 7 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 6 розряду не менше 6 місяців.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електрогазозварник” 8 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання. Практичний досвід роботи за професією „Електрогазозварник” 7 розряду не менше 6 місяців.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти(назва кваліфікації)

Підвищення/підтвердження кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю.
Закон України „Про охорону праці”.