Черговий по переїзду


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8312
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безпечного та безперервного руху поїздів і транспортних засобів на переїзді
Розробник: Галузева рада при організації роботодавців "Галузеве об'єднання" підприємств залізничного транспорту "Федерація залізничників України" з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі
Дата затвердження:
29 березня 2019 року
Дата внесення до Реєстру:
02 квітня 2019 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2024 року
Версії:
02 квітня 2019 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Черговий по переїзду 3 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Е; професійні компетентності А1, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, В1, В2, Г1, Е1, Е2, ЕЗ, Е4, Е5.
Черговий по переїзду 4 розряду - трудові функції А, Б, В, Г, Д, Е; професійні компетентності А1, А2, АЗ, Б1, Б2, БЗ, Б4, Б5, В1, В2, Г1, Д1, Д2, Е1, Е2,ЕЗ,Е4,Е5.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

У дистанціях колії регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, працює під керівництвом бригадира (звільненого) з поточного утримання колій та штучних споруд, майстра шляхового дистанції колії.
Робоче місце розташовано на посту чергового по переїзду, на залізничному переїзді та дільниці наближення до переїзду дистанції колії на відстані 50 метрів від залізничного переїзду в парному та непарному напрямках.

1.3. Вимоги до державної сертифікації

Сертифікат про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років).

1.4. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Особливий характер праці. Пільги та компенсації надаються відповідно до чинного законодавства.
Основними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на здоров’я робітника при виконанні обов’язків чергового по переїзду є сторонні шуми, запиленість робочої зони, напруженість праці.

1.5. Засоби захисту

Спецодяг та спецвзуття (у встановленому порядку).
Жилет сигнальний.
Окуляри захисні.
Вогнегасники.
Пожежне обладнання (у встановленому порядку).

1.6. Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Черговий по переїзду” 3 розряду, - у разі обслуговування:
переїздів II категорії, розташованих на перехрестях:
залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 7000 автомобілів за добу;
станційних та під’їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху більше 7000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001-3000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201-1000 автомобілів за добу;
переїздів ПІ категорії, розташованих на перехрестях:
залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 автомобілів за добу;
станційних та під’їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001-3000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху 101-200 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201-1000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху до 200 автомобілів за добу.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Черговий по переїзду” 4 розряду, - у разі обслуговування переїздів І категорії, розташованих на перехрестях:
залізничних колій з інтенсивністю руху понад 16 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 7000 автомобілів за добу;
залізничних колій з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу й автомобільних доріг з інтенсивністю руху понад 3000 автомобілів за добу.
залізничних колій із рухом поїздів зі швидкістю понад 120 км за годину незалежно від інтенсивності руху транспортних засобів.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Черговий по переїзду”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менше як один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки з відмітками про своєчасне проведення періодичної перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, правил технічної експлуатації та інструкцій, що регламентують безпечну роботу залізничного транспорту.
Наявність сертифіката про проходження спеціального навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту (один раз на 5 років).

1.7. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Черговий по переїзду” З розряду, третій рівень НРК.
Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Черговий по переїзду” 4 розряду, третій рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання проводиться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та в центрах професійного розвитку персоналу (центрах професійної освіти) регіональних філій АТ „Укрзалізниця”, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією „Черговий по переїзду” за видами: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.
Професійне навчання також проводиться у дистанціях колії регіональних філій АТ „Укрзалізниця” за видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації):

Первинна професійна підготовка за професією „Черговий по переїзду” З розряду - повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка за професією „Черговий по переїзду” 3-4 розряду - повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка за професією „Черговий по переїзду” 3 розряду проводиться з технологічно суміжної професії 3 розряду, стаж роботи за якою не менше 1 року.,

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Черговий по переїзду” 4 розряду. Стаж роботи за професією „Черговий по переїзду” 3 розряду не менше одного року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Навчання чергових по переїзду на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації):

Спеціальне навчання з перевезення небезпечних вантажів видами залізничного транспорту проводиться один раз на 5 років.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України „Про залізничний транспорт”.
Закон України „Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Кодекс цивільного захисту України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 0Про правила дорожнього руху” (зі змінами).
Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 „Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854 (зі змінами).
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 31.05.2000 № 120 „Про затвердження Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за №340/4561.
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 16.10.2000 № 567 ,Дро затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078 (зі змінами).