Прохідник


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7111
Основна мета професійної діяльності:
Виконує весь комплекс підземних робіт, пов’язаних із проведенням горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок. Виконує монтаж і демонтаж прохідницьких комплексів, обслуговування систем дільничного транспорту, водовідливу, вентиляції, протипожежного захисту.
Розробник: Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у вугільно-промисловому комплексі при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»
Дата затвердження:
09 жовтня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
19 жовтня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Жовтень 2028 року
Версії:
19 жовтня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”
Прохідник, 7111

4. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій
Прохідник горизонтальних та похилих гірничих виробок (5 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.
Прохідник вертикальних гірничих виробок (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

5. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;
- сертифікат про визнання професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
- диплом кваліфікованого робітника за професією «Прохідник» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Прохідник» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- інші документи, що підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію.

ІІІ. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності

Прохідник горизонтальних та похилих гірничих виробок (5 кваліфікаційний розряд)

наявність технологічно-суміжної професії 3 кваліфікаційного розряду, стаж роботи на виробництві не менше 6 місяців

перепідготовка – повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Стаж роботи за технологічно-суміжною професією 3 кваліфікаційного розряду не менше 6 місяців

2. Професійний розвиток 

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

 

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації

Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій

Кваліфікаційні центри

Суб’єкти освітньої діяльності


Прохідник вертикальних гірничих виробок (6 кваліфікаційний розряд)

стаж роботи за професійною кваліфікацією «Прохідник горизонтальних та похилих гірничих виробок» (5 кваліфікаційний розряд) не менше 6 місяців.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

а) Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства не рідше ніж 1 раз на п’ять років з метою:

  • підтримання наявної професійної кваліфікації в межах професії;
  • набуття компетентностей для виконання робіт з новими обладнанням, виробами, матеріалами, засобами механізації й автоматизації, в межах оновлених технологічних процесів, з дотриманням правил, нормативно-правових актів і вимог безпечної експлуатації обладнання та умов організації праці.

IV. Абревіатури, скорочення

ГДК

Гранично допустимі концентрації

ТПД

Технологічно-проектна документація

ГШО

Гірничо-шахтне обладнання

ТО

Технічне обслуговування

ЗММ

Засоби малої механізації

ПГТ

Підвищений гірничий тиск

ЗПН

Зона підвищеної небезпеки

ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту

ЗКЗ

Засоби колективного захисту