Інженер-технолог (механіка) з авіаційної та ракетно-космічної техніки


Код професії:
2145.2
Основна мета професійної діяльності:
Розроблення, управління та адаптація технологічної документації з виготовлення продукції високої складності для повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування , зокрема із використанням засобів автоматизованого проєктування.
Розробник: Галузева рада при інноваційному аерокосмічному кластері "Мехатроніка" з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі
Дата затвердження:
05 листопада 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
09 листопада 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2025 року
Версії:
09 листопада 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):