Капелан в охороні здоров’я


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
2460
Основна мета професійної діяльності:
Задоволення духовно-релігійних потреб у сфері охорони здоров’я, а саме: система заходів, спрямованих на забезпечення реалізації конституційного права пацієнтів, членів їх сімей та працівників закладів охорони здоров’я, медичних установ, реабілітаційних закладів різних форм власності та відомчого підпорядкування, а також установ (закладів) системи соціального захисту населення на свободу світогляду та віросповідання шляхом здійснення духовної (душпастирської) опіки, релігійно-просвітницької роботи, соціально-доброчинної діяльності та консультування керівництва закладу (установи) з духовно-релігійних питань.
Розробник: Громадська організація «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»
Дата затвердження:
04 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
11 квітня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
11 квітня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

Капелан в охороні здоров’я.

Назви типових посад

Капелан в охороні здоров’я.

Старший капелан в охороні здоров’я.

 

Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Капелан в охороні здоров’я вищої кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).

Капелан в охороні здоров’я I кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).

Капелан в охороні здоров’я II кваліфікаційної категорії (7 рівень НРК).

Капелан в охороні здоров’я (6 рівень НРК).

 

Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

- диплом бакалавра або магістра у галузі знань «Богослов’я» за спеціальністю «Богослов’я» або диплом про еквівалентний рівень вищої духовної освіти;

- документ про присвоєння (підтвердження) професійної кваліфікації «Капелан в охороні здоров’я»;

- документи про проходження циклів спеціалізації (поглибленого, експертного або керівного рівня) за спеціальністю «Клінічне душпастирство»;

- документ про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;

- документ про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом;

- документ про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічне душпастирство», виданий уповноваженим на це законодавством суб’єктом.

 

Назва (назви) іншого (інших) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) право особи здійснювати діяльність за професією

- документ, що підтверджує членство особи у релігійній організації, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законом порядку;

- письмова рекомендація щодо здійснення капеланської діяльності у сфері охорони здоров’я від керівного центру (управління) релігійної організації, членом якої є особа;

- документ, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».