Машиніст бульдозера (гірничі роботи)


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8111
Основна мета професійної діяльності:
Виконання комплексу механізованих робіт відповідно до норм і правил гірничорудних розробок, експлуатації та зберігання бульдозера.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
04 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
04 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 3 розряду - у разі керування бульдозером потужністю двигуна до 44,2 кВт (60 к. с.).
Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 4 розряду- у разі керування бульдозером потужністю двигуна понад 44,2 до 73,6 кВт (60 до 100 к. с.).
Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 5 розряду- у разі керування бульдозером потужністю двигуна понад 73,6 до 147,2 кВт (100 до 200 к. с.).
Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 6 розряду- у разі керування бульдозером потужністю двигуна понад 147,2 кВт (200 к. с.).

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника дільниці; начальника зміни; майстра; механіка; диспетчера, який координує роботу машиніста бульдозера.
Може ставити завдання стажеру машиніста бульдозера, учню машиніста бульдозера.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 3 розряду” - повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка(назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 3 розряду” - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно суміжних професій за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 4 розряду” - професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно суміжних професій за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 5 розряду” - професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з технологічно суміжних професій за професією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи)” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 6 розряду” - професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Без вимог до стажу роботи.
Розряд присвоюється згідно із потужністю двигуна бульдозера, яким керує машиніст бульдозера.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 4 розряду”. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 3 розряду” не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 5 розряду”. Професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 4 розряду” не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 6 розряду”. Професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 5 розряду” не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Закон України ’’Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за№ 231/10511, (зі змінами).
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 „Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України: 03.06.2010 за №356/17651.
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 „Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1299/21611.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за №327/25104.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.