Машиніст крана автомобільного


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8332
Основна мета професійної діяльності:
Керувати автотранспортним засобом та виконувати вантажувально-розвантажувальні роботи під час монтажних робіт, робіт з навантаженням, перевантаження і транспортування різноманітних вантажів.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
28 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
05 жовтня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Машиніст крана автомобільного.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом начальника колони автомобільної.
Може ставити завдання учню та стажеру машиніста крана автомобільного.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Машиніст крана автомобільного”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Машиніст крана автомобільного”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на два роки.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Машиніст крана автомобільного” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння кваліфікації „Машиніст крана автомобільного”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання на виробництві за професією „Машиніст крана автомобільного” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст крана автомобільного” 4 розряду -наявність повної або базової загально-середньої освіти. Наявність посвідчення водія автотранспортних засобів категорії „С”, документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів” або „слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів ” 3-го розряду чи інших подібних за складністю машин. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана автомобільного” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст крана автомобільного” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Наявність посвідчення водія автотранспортних засобів категорії „С ”, документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів” або „слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів ” чи інших подібних за складністю машин.
Перепідготовка з інших професій за професією „Машиніст крана автомобільного” з отриманням професійної кваліфікації „Машиніст крана автомобільного” 5 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Наявність посвідчення водія автотранспортних засобів категорії „С ”, документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів” або „слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів ” чи інших подібних за складністю машин.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана автомобільного” 5 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст крана автомобільного” 4 розряду не менше 1 року.
Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Машиніст крана автомобільного” 6 розряду. Професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за професійною кваліфікацією „Машиніст крана автомобільного” 5 розряду не менше 1 року.

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.5. Спеціальне, спеціалізоване навчання машиніста крана автомобільного

Спеціальне навчання і перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Закон України „Про охорону праці”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 „Про Правила дорожнього руху”.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 „Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2014 за № 327/25104.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 „Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 за№ 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62 „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за №244/31696.
Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1045 „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 за № 828/33799.