Розливальник сталі


Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу розливання сталі на машині безперервного лиття заготівок (далі - МБЛЗ) та у виливниці, обслуговування основного та допоміжного обладнання дільниці розливання сталі.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
24 січня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
02 лютого 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Січень 2027 року
Версії:
02 лютого 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):