Розливальник сталі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8121
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу розливання сталі на машині безперервного лиття заготівок (далі - МБЛЗ) та у виливниці, обслуговування основного та допоміжного обладнання дільниці розливання сталі.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
26 квітня 2024 року
Дата внесення до Реєстру:
06 травня 2024 року
Рекомендована дата перегляду:
Квітень 2029 року
Версії:
06 травня 2024 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Розливальник сталі 8121.

2. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Розливальник сталі (4 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК. Розливальник сталі (5 кваліфікаційний розряд), 3 рівень НРК. Розливальник сталі (6 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК. Розливальник сталі (7 кваліфікаційний розряд), 4 рівень НРК.

3. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

  • сертифікат про присвоєння/підтвердження   професійної   або   часткової професійної кваліфікації;
  • сертифікат про визнання професійної або часткової професійної кваліфікації (щодо професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах);
  • диплом кваліфікованого робітника за професією «Розливальник сталі» з додатком до диплома кваліфікованого робітника;
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Розливальник сталі» з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;