Вальцювальник стана холодного прокату


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
8122
Основна мета професійної діяльності:
Ведення технологічного процесу прокатки холодного металу різних марок сталі.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
02 листопада 2021 року
Дата внесення до Реєстру:
10 листопада 2021 року
Рекомендована дата перегляду:
Листопад 2026 року
Версії:
10 листопада 2021 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

    1.1. Професійна кваліфікація

Вальцювальник стана холодного прокату 2 розряду

Вальцювальник стана холодного прокату 3 розряду

Вальцювальник стана холодного прокату 4 розряду

Вальцювальник стана холодного прокату 5 розряду

Вальцювальник стана холодного прокату 6 розряду

Вальцювальник стана холодного прокату 7 розряду

    1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно- виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Працює під керівництвом майстра або старшого майстра.

Може ставити завдання учню вальцювальника стана холодного прокату, машиністу крана металургійного виробництва. Керує бригадою вальцювальників і підручних вальцювальника.

    1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

    1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

    1.5. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Вальцювальник стана холодного прокату”.

Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Вальцювальник стана холодного прокату”.

Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний - не менш ніж один раз на два роки.

Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.

Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.

Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

    1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” з додатками до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату”.

„Вальцювальник стана холодного прокату” 2 кваліфікаційний розряд - 2 рівень НРК.

„Вальцювальник стана холодного прокату” 3-5 кваліфікаційні розряди - 3 рівень НРК.

„Вальцювальник стана холодного прокату” 6-7 кваліфікаційні розряди - 4 рівень НРК.

    2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, начальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

    2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” 2 розряду - наявність повної або базової загальної

середньої освіти, або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” 3 розряду - наявність повної або базової загальної середньої освіти, або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Первинна професійна підготовка за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” 4 розряду - наявність повної або базової загальної середньої освіти, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 2 розряду - професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за спорідненими професіями не менше 6 місяців.

Перепідготовка з інших професій за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 3 розряду - професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за спорідненими професіями не менше 6 місяців.

Перепідготовка з інших професій за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 4 розряду - професійна (професійно-технічна) освіта або професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за спорідненими професіями не менше 6 місяців.

Перепідготовка з інших професій за професією „Вальцювальник стана холодного прокату” з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 5 розряду - професійно-технічне навчання на виробництві. Стаж роботи за спорідненими професіями не менше 6 місяців.

    2.2. Підвищення кваліфікації із присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 3 розряду. Практичний досвід роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 2 розряду або підручного вальцювальника стана холодного прокату 2 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 4 розряду. Практичний досвід роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 3 розряду або підручного вальцювальника стана холодного прокату 3 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 5 розряду. Практичний досвід роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 4 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 6 розряду. Практичний досвід роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 5 розряду не менше 6 місяців.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Вальцювальник стана холодного прокату” 7 розряду. Практичний досвід роботи за професією вальцювальника стана холодного прокату 6 розряду не менше 6 місяців.

    2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

    2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання вальцювальника стана гарячого прокату

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, протипожежного захисту.

    3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.

Закон України „Про охорону праці”.

Наказ Міністерства чорної металургії СРСР від 29.12.1979 № 1222 „Про затвердження „ОСТ 14.55-79. Бірочна система на підприємствах та в організаціях чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування”.

Наказ Держгіртехнагляду СРСР від 12.04.1988 „Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря”.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.