Водопровідник доменної печі


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7136
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення роботи системи охолодження доменної печі, збереження вогнетривкої кладки, броні та обладання доменної печі від впливу високих температур, забезпечення доменної печі енергоресурсами.
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
23 вересня 2020 року
Дата внесення до Реєстру:
25 вересня 2020 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2025 року
Версії:
25 вересня 2020 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.1. Професійна кваліфікація

Водопровідник доменної печі.

1.2. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):

Працює під керівництвом майстра або старшого майстра.
Може ставити завдання учню водопровідника доменної печі.

1.3. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку - згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток за результатами атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства.

1.4. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - 313), а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені 313 згідно норм, видаються чергові 313 колективного (безособового) користування, що передаються однією зміною іншій.

1.5. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.
Вік: 18 років і старше.
Повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві або професійна (професійно-технічна) освіта.
Наявність документа про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Водопровідник доменної печі”.
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Водопровідник доменної печі”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний — не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний - один раз на п’ять років.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці. Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

1.6. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Водопровідник доменної печі” або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Водопровідник доменної печі”, 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток (назва кваліфікації)

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первина професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Водопровідник доменної печі” - наявність повної або базової загально-середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій з присвоєнням робітничої кваліфікації за професією „Водопровідник доменної печі”.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації згідно з вимогами законодавства та потребами на виробництві не рідше одного разу на п’ять років.

2.4. Спеціальне, спеціалізоване навчання водопровідника доменної печі

Щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежного захисту.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Кодекс законів про працю України.
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці „Про затвердження Правил безпеки в доменному виробництві” від 19.05.1997 р. № 135.
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 „Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за№ 231/10511. 
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду „Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” від 20.08.2008 р. №183, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 р. за №863/15554.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду „Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії” від 29.12.2009 р. №218, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 р. за №104/17399.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України „Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання” від 15.05.2015 р. №285, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. № 674/27119.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України „Про затвердження Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” від 19.01.2015 р. №21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 р. за№ 124/26569.
Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” від 05.03.2018 р. № 333, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 р. за № 433/31885.
Наказ Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах” від 04.07.2019 р. № 1045, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2019 р. за № 828/33799.