Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
7241
Основна мета професійної діяльності:
Забезпечення безперебійного постачання до структурних підрозділів електроенергії, забезпечення безаварійної роботи електроустаткування та електричних мереж
Розробник: Галузева рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу "Федерація металургів України"
Дата затвердження:
14 березня 2023 року
Дата внесення до Реєстру:
28 березня 2023 року
Рекомендована дата перегляду:
Березень 2028 року
Версії:
28 березня 2023 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду – трудові функції: А1-А4, Б1-Б3, В1-В2, Г1-Г2, Е1,М1-М2, Н1-Н5, О1- О6, П1-П2, Р1-Р3.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду – трудові функції: А1-А7, Б1-Б5, В1-В5, Г1-Г3, Е1-Е4, Ж1, І1, К1, М1- М3, Н1-Н6, О1-О6, П1-П2, Р1-Р3.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду – трудові функції: А1-А7, Б1-Б5, В1-В6, Г1-Г4, Е1-Е5, Ж1-Ж2, И1, І1- І2, К1-К2, М1-М4, Н1-Н6, О1-О6, П1-П2, Р1-Р3.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду – трудові функції: А1-А7, Б1-Б5, В1-В8, Г1-Г7, Д1, Е1-Е7, Ж1-Ж2, З1, И1, І1-І2, К1-К3, Л1, М1-М4, Н1-Н6, О1-О6, П1-П2, Р1-Р3.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду – трудові функції: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, І, К, Л, М, Н, О, П, Р. 1.6. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації):
Працює під керівництвом адміністративно-технічного персоналу з групою V в електроустановках понад 1000В, з групою IV в електроустановках до 1000В.
Може ставити завдання електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування нижчого розряду (члену бригади працюючому за нарядом- допуском, за розпорядженням в діючих електроустановках); учню електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування; стажеру електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

1.7. Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним  законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток та результатів атестації робочого місця за умовами праці.
Робота пов’язана зі шкідливими та важкими умовами праці. Пільги та компенсації встановлюються відповідно до чинного законодавства за результатами атестації робочого місця за умовами праці та колективного договору.

1.8. Засоби індивідуального захисту

Працівникам видаються безоплатно за встановленими галузевими нормами та колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
На час виконання певних робіт, для яких не передбачені ЗІЗ згідно норм, видаються ЗІЗ колективного захисту від ураження електричним струмом, що
передаються однією зміною іншій.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Вік: 18 років і старше.
Наявність документа, що підтверджує професійну кваліфікацію „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” (повну або часткову).
Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком медичної комісії про придатність до роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”.
Наявність сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться перед прийняттям на роботу, а періодичний – не менш ніж один раз на два роки.
Наявність довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (працевлаштування на роботу), а періодичний психіатричний огляд проводиться щорічно.
Проходження навчання та спеціального навчання з питань охорони праці.
Проходження вступного та первинного інструктажу з охорони праці.
Після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.
Проходження навчання і перевірку знань на відповідну групу з електробезпеки.
Наявність посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці та електробезпеки

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня НРК

Диплом кваліфікованого робітника за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з додатком до диплома кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з додатком до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або сертифікат про присвоєну/підтверджену/визнану професійну та/або часткову професійну кваліфікацію, або інші документи, які підтверджують професійну та/або часткову професійну кваліфікацію:
„Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 3 кваліфікаційний розряд – 3 рівень НРК;
„Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 4 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 5 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК;
„Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 6 кваліфікаційний розряд – 4 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання працівників здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або в структурних підрозділах підприємства за різними формами навчання за такими видами: первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціальне навчання.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2 розряду – наявність повної або базової загальної середньої освіти. Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 3 розряду – наявність повної загальної середньої освіти.
Без вимог до стажу роботи.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 4 розряду – наявність повної загальної середньої освіти.
Без вимог до стажу роботи.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з інших професій за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2 розряду – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи. Перепідготовка з інших професій за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 3 розряду (за потребами виробництва) – професійна
(професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка з інших професій за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 4 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Перепідготовка за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” з отриманням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 5 розряду (за потребами виробництва) – професійна (професійно-технічна) освіта або фахова передвища освіта або вища освіта або професійне навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації з присвоєнням професійної кваліфікації „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 3 розряду.
Професійна (професійно-технічна) освіта або професійне навчання на виробництві. Практичний досвід роботи за професією „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2 розряду не менше 6 місяців.